Trening strzelecki

 • Wielostrzały

  Wielostrzały

  Wielostrzały to inaczej kilka strzałów oddanych w krótkim czasie do jednego celu. Stosuje się je zwykle w celu zwiększenia siły obalającej.

 • Mozambique drill

  Mozambique drill

  Mozambique drill jest specyficznym wielostrzałem, który polega na oddaniu: dwóch strzałów w tułów napastnika, jednego strzału w głowę.

 • Dicken drill

  Dicken drill

  Dicken drill oparty jest na prawdziwych wydarzeniach, kiedy człowiek powstrzymał bandytę mordującego bezbronnych ludzi w centrum handlowym.

 • Blake drill

  Blake drill

  Blake drill to 6 strzałów oddawanych do trzech tarcz znajdujących się na dystansie około 6,4 m. Dobrym czasem na jego wykonanie są 3 sekundy.

 • Casino Drill

  Casino Drill

  Nazwa casino drill wzięła się od charakterystycznej dla gier losowych liczby 21, która dominuje w tym ćwiczeniu. Zobacz, jak je wykorzystać.

 • Bill drill

  Bill drill

  Bill drill polega na dobyciu broni z kabury i oddaniu sześciu strzałów do tarczy w jak najkrótszym czasie. Odległość od tarczy to 6,4 m.

 • Drille strzeleckie

  Drille strzeleckie

  Drille strzeleckie to inaczej proste zadania strzeleckie. Składają się z sekwencji prostych czynności i obejmują jeden lub kilka strzałów.

 • Wyprowadzanie broni na cel

  Wyprowadzanie broni na cel

  Wyprowadzanie broni na cel polega na przejściu z pozycji gotowości do pozycji strzeleckiej, w której broń jest skierowana na cel.

 • Postawa wysokiej gotowości

  Postawa wysokiej gotowości

  Postawa wysokiej gotowości – broń jest na wysokości klatki piersiowej (lub mostka), na zgiętych rękach, w gotowości do wyprowadzenia na cel.

 • Dobywanie broni z kabury

  Dobywanie broni z kabury

  Dobywanie broni z kabury jest nieodłącznym elementem strzelectwa bojowego oraz obronnego. Zobacz, jak szybko nauczyć się tego.

 • Trening strzelecki ze ścianą

  Trening strzelecki ze ścianą

  Jednym z najbardziej podstawowych ćwiczeń bezstrzałowych jest trening strzelecki ze ścianą. Można to porównać do grania gamy przez pianistę.

 • Trening bezstrzałowy

  Trening bezstrzałowy

  Trening bezstrzałowy to podstawa szkolenia strzelca. Pozwala wyćwiczyć wiele umiejętności, ale trzeba go uzupełniać treningiem na strzelnicy.

 • Celowanie obuoczne

  Celowanie obuoczne

  Celowanie obuoczne polega na tym, by podczas celowania patrzeć obojgiem oczu. Mózg uczy się ignorować obraz przyrządów z drugiego oka.

 • Zacięcia broni

  Zacięcia broni

  Zacięcia broni są naturalną częścią jej użytkowania. Istnieje kilka typowych zacięć, które warto znać, żeby zachować bezpieczeństwo.

 • Naturalny punkt celowania

  Naturalny punkt celowania

  W naturalny punkt celowania nasze mięśnie automatycznie kierują się, kiedy wyprowadzamy broń na cel. Można dobrze wykorzystać to zjawisko.

 • Strzelectwo dynamiczne

  Strzelectwo dynamiczne

  Strzelectwo dynamiczne, wprowadza presję czasu, a także inne elementy, jak na przykład: przemieszczanie się z bronią, czy zmianę postawy.

 • Strzelectwo precyzyjne

  Strzelectwo precyzyjne

  Strzelectwo precyzyjne (statyczne) jest zasadniczo różne od strzelectwa dynamicznego. Nie ma presji czasu, za to liczy się celność.

 • Oddech podczas strzelania

  Oddech podczas strzelania

  Oddech podczas strzelania jest bardzo ważny. Bez niego mięśnie się szybciej męczą i zaczynają drżeć, co nie pomaga w procesie celowania.

 • Praca na języku spustowym

  Praca na języku spustowym

  Prawidłowa praca na języku spustowym sprawia, że nie szarpniemy pistoletem podczas ściągania spustu. To poprawia naszą celność.

 • Praca na przyrządach celowniczych

  Praca na przyrządach celowniczych

  Praca na przyrządach celowniczych polega głównie na tym, żeby pogodzić się z faktem, że nie wszystko widzimy ostro.

 • Chwyt pistoletu

  Chwyt pistoletu

  Chwyt pistoletu jest bardzo ważny dla celności i szybkości strzelania. Bardzo często okazuje się przyczyną wielu problemów.

 • Postawa strzelecka

  Postawa strzelecka

  Postawa strzelecka powinna być przede wszystkim wygodna. Nie możemy czuć napięcia w żadnym mięśniu, bo po chwili spowoduje to w jego drżenie.

 • Zawody IPSC

  Zawody IPSC

  Zawody IPSC, czyli inaczej Międzynarodowa Federacja Strzelectwa Praktycznego, ang. International Practical Shooting Confederation.