Zawody IPSC

IPSC to Międzynarodowa Federacja Strzelectwa Praktycznego (ang. International Practical Shooting Confederation). Organizuje zawody strzelectwa dynamicznego IPSC i szkoli zawodników w zakresie strzelectwa praktycznego.

Przykładowy pistolet na zawody IPSC
Przykładowy pistolet na zawody IPSC

Strzelectwo dzieli się na wiele odmian, w tym na:

  • statyczne, gdzie szybkość strzelania nie jest tak istotna, jak celność,
  • dynamiczne (w którym szybkość i celność są równie ważne).

W drugim przypadku strzelec ma do wykonania określone zadanie, trafienie kilku tarcz rozmieszczonych w przestrzeni, czasem nawet ruchomych. Zazwyczaj musi przemieszczać się podczas strzelania, korzystać z zasłon, trafiać w tarcze, omijać „tarcze karne”, wymieniać magazynki, czy usuwać zacięcia broni.

Wszystko to odbywa się pod presją czasu. Liczba punktów uzyskana z trafień w tarcze jest bowiem dzielona przez liczbę sekund, których strzelec potrzebował, żeby wykonać zadanie.

W latach trzydziestych XX wieku zauważono, że policjanci spotykają się w praktyce z zupełnie innymi sytuacjami, niż te na treningach. Trening statyczny nie przygotowywał ich do zadań praktycznych. Na różnych rodzajach treningów zaczęto więc elementy dynamiki. Powstawały zawody i wydarzenia związane ze strzelectwem rekreacyjnym. Proces ten trwał ponad 40 lat, aż w 1976 roku została założona federacja IPSC.

Na zawodach stosuje się charakterystyczne tarcze, pokazane na rysunku poniżej. Wyróżnia się w nich trzy strefy trafienia, oznaczone na rysunku literami: A, B, C.

Tarcza do IPSC

Obecnie, zawody IPSC utrzymały oczywiście swój dynamiczny charakter, ale poszły mocno w kierunku wyczynowego sprzętu (pistolety sportowe) i zadań strzeleckich nieco oderwanych od rzeczywistych sytuacji.

Niektórzy porównują zawody IPSC do Formuły 1. Też jest to sport motorowy, ale bolidem nikt nie wyjedzie na miasto, a same tory nie przypominają ulic spotykanych w praktyce. Podobnie, nikt nie nosiłby w praktyce pistoletów z najwyższych klas sprzętowych tych zawodów, a zadania strzeleckie obejmują więcej różnorodnych zasłon, strzelań w dystansie, niż można się spodziewać choćby w strzelectwie obronnym.

Warto wspomnieć tutaj o zawodach IDPA oraz polskich zawodach PiRO. Ich założeniem jest odwzorowanie rzeczywistych (albo przynajmniej prawdopodobnych) sytuacji obronnych. Stosuje się też broń i kabury, które nadają się do skrytego noszenia na co dzień. Są to zwykle pistolety bojowe.