Skryte noszenie broni

Skryte noszenie broni jest obowiązkową formą noszenia dla cywili w Polsce. Sprawę tę reguluje Rozporządzenie w sprawie przechowywania, noszenia i ewidencjonowania broni i amunicji. Mamy w tym względzie kilka zapisów.

  • Broń palną nosi się w kaburach lub futerałach [§ 8. 1. Rozporządzenia].
  • Broń palną przeznaczoną do ochrony osobistej nosi się w sposób jak najmniej widoczny, w kaburze przylegającej do ciała [§ 8. 2. Rozporządzenia].
  • Broń palną nieprzeznaczoną do ochrony osobistej, o ile jest to możliwe, ze względu na jej ilość i wielkość, nosi się w sposób określony w ust. 2 (czyli powyższym, dotyczącym broni do ochrony osobistej) [§ 8. 3. Rozporządzenia].

Kabura, zgodnie z definicją, jest futerałem lub pokrowcem na pistolet lub rewolwer. Przypina się ją zwykle do pasa lub specjalnych szelek i dzięki temu jest noszona blisko ciała. Futerał jest szerszym pojęciem. Jego rozmiary bywają większe i może być przeznaczony do noszenia w ręce lub na plecach. Kabura będzie zatem odpowiednia dla większości pistoletów i rewolwerów, a pozostałe futerały nadadzą się do broni długiej (karabin lub strzelba), albo do pistoletów o większych rozmiarach (na przykład pistolety maszynowe).

W § 8. 1. jest podana zasada ogólna, dotycząca noszenia broni w kaburach lub futerałach. Kolejne dwa punkty stanowią uzupełnienie tej informacji.

Skryte noszenie broni w kaburze wewnętrznej
Skryte noszenie broni w kaburze wewnętrznej

Co ciekawe, rozporządzenie rozróżnia skryte noszenie broni przeznaczonej do ochrony osobistej i nieprzeznaczonej do ochrony osobistej (czyli przeznaczonej do innych celów, jak cel: sportowy, czy szkoleniowy).

W pierwszym przypadku (broni do ochrony osobistej) skryte noszenie broni ma być realizowane:

  • w sposób jak najmniej widoczny,
  • w kaburze przylegającej do ciała.

Nie ma więc obowiązku całkowitego braku widoczności broni. Ma być jak najmniej widoczna. Ponadto, kabura ma przylegać do ciała. Oznacza to, że kabura (ani sama broń) nie powinna znajdować się w plecaku, czy w torbie podróżnej, ale na ciele osoby noszącej broń. Nie jest też dopuszczalne umieszczenie kabury w samochodzie i pozostawienie w niej broni.

W drugim przypadku (broni innej niż do ochrony osobistej) wytyczne są mniej restrykcyjne. W odniesieniu do noszenia w kaburze i przy ciele pojawia się zapis: o ile jest to możliwe, ze względu na jej ilość i wielkość. Skąd taka różnica? Do ochrony osobistej, spośród broni palnej, można mieć jedynie pistolety centralnego zapłonu o kalibrach od 6 mm do 12 mm. Tego rodzaju broń zwykle z łatwością mieści się do kabury noszonej przy ciele. W przypadku pozwolenia do celów sportowych, można mieć również broń długą, w tym karabiny i strzelby. Niektóre pistolety sportowe także są dużych rozmiarów. Taka broń może fizycznie nie zmieścić się do kabury noszonej przy ciele. Stąd rozróżnienie sposobu noszenia.

Skryte noszenie broni nie musi oznaczać jej całkowitego braku widoczności. Najczęściej, stosuje się kabury noszone pod ubraniem, ale istnieją ich różne rodzaje, jedne bardziej, inne mniej widoczne. Zwykle wyróżnia się dwa podstawowe typy:

  • IWB (ang. Inside Waist Belt) – kabura noszona po wewnętrznej stronie pasa,
  • OWB (ang. Outside Waist Belt) – kabura noszona po zewnętrznej stronie pasa.

W pierwszym przypadku, dolna część kabury nie wystaje spod koszuli, marynarki lub bluzy (znajduje się wewnątrz spodni). Jest więc mniej widoczna, ale może za to bardziej uwierać. W drugim rozwiązaniu, kaburę zakłada się po zewnętrznej stronie pasa. Jest to zdecydowanie wygodniejsze rozwiązanie, ale wymaga noszenia dłuższych okryć wierzchnich.

W obydwu przypadkach górna część broni może odznaczać się pod ubraniem (tak zwany „printing”). W celu zapobieżenia temu zjawisku stosuje się możliwie najbardziej płaskie kabury i odpowiednio luźniejsze ubrania. Dobrze sprawdzają się również płaskie pistolety, przeznaczone specjalnie do skrytego noszenia broni. Ich szerokość w najszerszym miejscu nie przekracza zwykle 30 mm. Stosuje się też specjalne pochylenie kabury. Dzięki temu wystająca u góry rękojeść pistoletu ma kształt trójkątny i nie kojarzy się od razu z bronią.

Stosowane są oczywiście inne rozwiązania, jak na przykład: kabury noszone pod pachą, na kostce, albo w torbie typu nerka (również przylegającej do pasa).