Noszenie broni

Prawo opisuje nie tylko posiadanie, ale również noszenie broni. Co ciekawe, nie zawsze, kiedy mamy broń przy sobie w kaburze, możemy powiedzieć, że ją nosimy.

Ustawa o Broni i amunicji precyzuje dwa pojęcia:

  • przemieszczanie broni,
  • oraz jej noszenie.

Przemieszczaniem broni możemy nazwać jej transport. Zawsze, kiedy mamy ze sobą broń, przemieszczamy ją. Nie ma regulacji odnośnie do używania kabur, czy trzymania broni w sposób widoczny dla innych osób. Każdy posiadacz broni może ją przemieszczać. W przeciwnym wypadku, nie moglibyśmy wrócić do domu ze sklepu z bronią. Nie moglibyśmy też iść na strzelnicę. Przemieszczanie broni występuje zawsze, niezależnie od tego, czy broń jest załadowana czy też nie. Jednak istnieje szczególny przypadek przemieszczania broni. Sytuacja, w której przemieszczamy broń załadowaną.

Noszenie to inaczej przemieszczanie broni w stanie załadowanym. Jeśli więc mamy przy sobie załadowaną broń w kaburze, wykonujemy dwie czynności: przemieszczamy broń oraz nosimy ją. Noszenie wiąże się z dodatkowymi regulacjami. Broń mamy nosić w sposób jak najmniej widoczny, w futerałach lub kaburach przylegających do ciała (o ile pozwala na to ilość i wielkość broni). Mniej więcej tak precyzuje to Rozporządzenie w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji. Bardziej szczegółowo można o tym poczytać w artykule: Skryte noszenie broni.

Noszenie broni w kaburze - przykład kabury połączonej z ładownicą na magazynek
Noszenie broni w kaburze – przykład kabury połączonej z ładownicą na magazynek

Jeśli interesuje Cię, jak wybrać kaburę do broni, zapraszam do artykułu: Jak nosić broń?

Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w Rozporządzeniu w sprawie przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego. Zgodnie z tym zapisem, w stanie rozładowanym amunicja nie może znajdować się w komorze nabojowej, ani w magazynku. Inaczej mówiąc, żaden nabój nie może znajdować się w obrębie broni (w żadnej jego części).

Sprawa wydaje się prosta, gdyby nie jeden szczegół. Czy jeśli wyjmiemy z broni załadowany magazynek, broń staje się już rozładowana, czy też musimy wyjąć wszystkie naboje także z magazynka? Pytanie jest ważne, ponieważ do niektórych miejsc nie można wejść z załadowaną bronią. Oznacza to, że przed wejściem trzeba broń rozładować. Czy wystarczy wypiąć załadowany magazynek? Jeśli tak, da się to zrobić dyskretnie, o ile nie mamy naboju w komorze nabojowej.

W rozporządzeniu jest zapis, według którego naboje nie mogą znajdować się między innymi w magazynku. Z kontekstu wynika jednak, że mowa jest o magazynku umieszczonym w broni. Sam magazynek, w świetle Ustawy o broni i amunicji, nie jest nawet istotną częścią broni (na jego posiadanie nie jest potrzebne pozwolenie na broń). Zatem, trzymanie naboi w magazynku niepodłączonym do broni, nie powoduje załadowania broni. Wskazuje na to logika, ale nie istnieją akty prawne, które jednoznacznie potwierdzałyby taką interpretację. Stąd, niektórzy strzelcy mają wątpliwości wobec definicji rozładowania broni.

Pojemnik na broń niebędący kaburą - dozwolone do przenoszenia broni w stanie rozładowanym
Pojemnik na broń niebędący kaburą – dozwolone do przenoszenia broni w stanie rozładowanym

Niestety, nie zawsze. Musimy spełnić szczegółowe warunki.

  • Broń musi być zarejestrowana na pozwolenie do celów sportowych, szkoleniowych, ochrony osobistej, albo ochrony osób i mienia (dwa ostatnie typy pozwoleń można pominąć ze względu na ich niedostępność). Nie wolno nosić broni zarejestrowanej na przykład do celów kolekcjonerskich. Co prawda, można ją przemieszczać, a więc w stanie rozładowanym można wówczas mieć broń przy sobie.
  • Broń w przypadku osób cywilnych musi być noszona skrycie (zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia).
  • Broń musimy odpowiednio zabezpieczyć. Przepisy nie precyzują, czy trzeba stosować bezpiecznik nastawny, czy nabój może znajdować się w komorze nabojowej, albo czy mechanizm uderzeniowy może być napięty. Strzelec ma sam ocenić i zadbać o bezpieczeństwo.
  • W niektórych miejscach (jak na przykład w sądach) noszenie broni jest z założenia zakazane. Zapraszam do artykułu: Zakaz noszenia broni, w którym przedstawiam miejsca i okoliczności, w których nie wolno mieć przy sobie broni.