Umowa kupna-sprzedaży broni

Umowa kupna-sprzedaży broni nie różni się znacząco od innych umów tego typu. Musi jednak zawierać kilka dodatkowych informacji wynikających z przedmiotu, jakim jest broń. Są to między innymi: numery pozwolenia na broń (kupującego i sprzedającego), rodzaj, producent, model i numer fabryczny broni oraz jej kaliber. Ponadto, umowa powinna zostać sporządzona w 4 egzemplarzach: dla stron umowy i dla dwóch urzędów (Wydziałów Postępowań Administracyjnych – odpowiednich dla kupującego i sprzedającego.

Przykładowa umowa kupna-sprzedaży broni
Przykładowa umowa kupna-sprzedaży broni

Broń można kupić w sklepie, albo od osoby prywatnej. W pierwszej opcji sklep z pewnością zadba o wszystkie formalności. W drugim przypadku o wszystkim musimy pomyśleć sami.

Broń można kupić, mając do tego odpowiednie pozwolenie oraz promesę (czyli zaświadczenie uprawniające do kupna broni). Kupowana broń musi być zgodna z rodzajami broni, na które mamy pozwolenie. Prawo do zakupu broni potwierdzamy, wpisując na umowie numer pozwolenia. Czasami w to miejsce wpisywany jest numer legitymacji posiadacza broni. Ponadto, wręczamy sprzedającemu naszą promesę (on zaniesie ją do urzędu w ramach wyrejestrowania sprzedanej broni).

Oczywiście, broń możemy zakupić tylko od jej legalnego posiadacza. Dlatego, umowa kupna-sprzedaży broni zawiera miejsce, w które sprzedający wpisuje swój numer pozwolenia (lub numer legitymacji).

Gdzie można przeprowadzić proces zakupu? Nie ma odnośnie do tego ograniczeń. Może to być prywatne mieszkanie, albo dowolne miejsce w otwartej przestrzeni. Warto oczywiście zadbać o to, żeby nie wzbudzać sensacji wśród przypadkowych przechodniów.

Poniżej znajduje się wzór umowy kupna-sprzedaży broni w pliku PDF, który można pobrać, wydrukować (w 4 egzemplarzach) i wypełnić przed zakupem.

Kupując broń, możemy jednocześnie kupić amunicję do niej, w ramach tej samej transakcji. Później, będziemy mogli kupować amunicję na podstawie wpisu do legitymacji posiadacza broni. Co ważne, w tej legitymacji zostanie wpisany rodzaj naboju zgodnego z bronią. Będziemy mogli kupić tylko takie rodzaje amunicji, do których mamy broń.

Większość Wydziałów Postępowań Administracyjnych wpisuje do legitymacji oznaczenia broni oraz amunicji prosto z naszego dowodu zakupu. Dlatego na umowie muszą znaleźć się: rodzaj broni, jej producent, model, numer fabryczny oraz kaliber (tak naprawdę w miejsce kalibru wpisuje się pełne oznaczenie naboju).

Pomiędzy zakupem broni a jej rejestracją jest krótki czas, kiedy nie możemy kupić amunicji. Bez rejestracji, nie mamy bowiem wpisu do legitymacji i nikt nie może nam takiej amunicji legalnie sprzedać (chyba że mamy zarejestrowany wcześniej inny model broni na ten sam rodzaj amunicji). Dlatego, warto pamiętać o nabojach przy zakupie broni, jeśli chcemy od razy iść na strzelnicę i przetestować nowy zakup.

Sprzedaż amunicji jest jeszcze ważniejsza dla sprzedającego broń. Jeśli w ramach tej transakcji pozbywa się jedynej broni pasującej do danego rodzaju nabojów, nie będzie mógł takiej amunicji dłużej posiadać. Musi ją sprzedać przed sprzedażą broni, a najpóźniej w czasie jej sprzedaży (choćby miał dorzucić amunicję gratis).

Trzeba też pamiętać o obowiązku rejestracji broni przez kupującego i wyrejestrowaniu broni przez sprzedającego. Sprawę załatwiamy w Wydziale Postępowań Administracyjnych. Obowiązują ścisłe terminy, a ich przekroczenie może się wiązać z dotkliwymi karami, włącznie z utratą pozwolenia na broń. To dlatego mowę drukuje się w 4 egzemplarzach, żeby oryginały mogły trafić do urzędów właściwych dla kupującego i sprzedającego.

Jeśli kupujemy nową broń w sklepie, nie płacimy od tego podatku. Jeśli jednak kupujemy używaną broń od osoby fizycznej, musimy zapłacić podatek od czynności cywilno-prawnej. Mamy na to 14 dni. Można w tym celu udać się z dowodem zakupu broni do urzędu skarbowego i wypełnić odpowiedni formularz. Zapłacimy 2% od wartości broni wskazanej na umowie.