Jak zdobyć pozwolenie na broń?

Pozwolenie na broń nie jest jednoznacznym określeniem. W polskim prawie, a dokładnie w Ustawie o broni i amunicji, mamy wyszczególnionych 8 różnych pozwoleń, każde do innego celu. Do każdego z nich mamy podane: jak zdobyć pozwolenie na broń, jaką broń można wówczas mieć oraz co z tą bronią można robić (czy można nosić ją załadowaną). Przegląd zagadnień związanych z pozwoleniem na broń został opisany w artykule: Pozwolenie na broń.

Niektóre pozwolenia są w praktyce nieosiągalne (na przykład pozwolenie do celów ochrony osobistej lub pozwolenie do celów ochrony osób i mienia). Niektóre rodzaje pozwoleń nie są zbyt atrakcyjne ze względu na ograniczenia rodzajów broni. W praktyce więc, popularnym rozwiązaniem są:

Ponadto, warto zdobyć dopuszczenie do posiadania broni, które pozwala na pracę z bronią na okaziciela (na przykład w firmach ochroniarskich).

W tym artykule zobaczymy więc, jak zdobyć pozwolenie na broń w różnych jego odmianach.

Jak zdobyć pozwolenie na broń i uczyć się strzelać z dowolnej broni?
Jak zdobyć pozwolenie na broń i uczyć się strzelać z dowolnej broni?

Warunki, które musimy spełnić:

 • wiek minimum 21 lat,
 • niekaralność,
 • stałe miejsce pobytu w Polsce,
 • zdrowie psychiczne i fizyczne,
 • ważna przyczyna posiadania broni.

Ważną przyczyną posiadania broni do celów sportowych jest: członkostwo w klubie strzeleckim, patent i licencja strzelecka. Żeby uzyskać te dokumenty, trzeba przejść kilka kroków.

 • Zapisujemy się do strzeleckiego klubu sportowego zrzeszonego w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego (PZSS).
 • Odbywamy miesięczny staż w klubie. W tym czasie przechodzimy szkolenie strzeleckie oraz zdobywamy wiedzę teoretyczną na egzamin.
 • Zdajemy egzamin na patent strzelecki.
 • Składamy wniosek o licencję zawodniczą PZSS (otrzymujemy ją z racji posiadania patentu).
 • Wykonujemy badania lekarskie i psychologiczne.
 • Wnosimy opłatę 242 zł.
 • Składamy wniosek do Wydziału Postępowań Administracyjnych w Wojewódzkiej Komendzie Policji.

Ile kosztuje powyższa procedura?

 • Zapis i szkolenie w klubie: od 300 zł w górę.
 • Egzamin na patent: 400 zł.
 • Licencja strzelecka: 70 zł.
 • Badania lekarskie: od 500 zł w górę.
 • Opłata za pozwolenie sportowe: 242 zł.

Warunki początkowe są takie same, jak poprzednio. Podobnie wygląda również początek procedury, a więc: zapis do klubu, patent i licencja strzelecka. Później, musimy jednak spełnić dwa dodatkowe wymagania:

Z tymi dokumentami idziemy dalej na badania psychologiczne i lekarskie i działamy podobnie, jak w poprzednim przypadku, żeby zdobyć pozwolenie na broń do celów szkoleniowych.

Dodatkowe wymagania budzą jednak wiele kontrowersji. Na przykład kurs instruktora PZSS dotyczy strzelectwa sportowego. Osoba, która chciałaby szkolić ludzi w innych odmianach strzelectwa (na przykład w bojowym, albo w obronnym), nie powinna być zmuszona do ukończenia kursu PZSS. Ponadto, dozwolone jest prowadzenie działalności gospodarczej w innych formach prawnych, niż jednoosobowa działalność (na przykład spółka z o.o., albo działalność nierejestrowana). Urzędy nie powinny zmuszać do wyboru jednej formy prawnej. Niestety jednak, zmuszają…

Wyróżniamy w szczególności dwie odmiany pozwolenia do celów kolekcjonerskich:

 • pełne pozwolenie kolekcjonerskie,
 • pozwolenie na broń sportową do celów kolekcjonerskich.

Pierwsze z nich wydaje się proste, ponieważ wymaga jedynie:

 • zapisania się do stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim,
 • przejścia przez badania lekarskie i psychologiczne,
 • wniesienia opłaty 242 zł,
 • złożenia wniosku do WPA,
 • zdania egzaminu na Policji.

Choć egzamin w tej wersji nie jest z założenia trudny, to bywa złośliwy, nastawiony na ograniczenie zdawalności w sztuczny sposób. Dlatego, wiele osób decyduje się na drugą odmianę pozwolenia. Trzeba wówczas:

 • zapisać się do klubu strzeleckiego,
 • odbyć miesięczny staż i przejść szkolenie,
 • zdać egzamin na patent strzelecki,
 • przejść badania lekarskie i psychologiczne,
 • wnieść opłatę 242 zł,
 • złożyć wniosek do WPA.

Mamy w tym przypadku hybrydę pozwolenia sportowego i kolekcjonerskiego. Uzyskujemy patent strzelecki, żeby uzyskać zwolnienie z egzaminu przed Policją. Nie musimy jednak mieć licencji zawodniczej PZSS. Ten typ pozwolenia nie jest optymalny, jako jedyny, ponieważ wiąże się z ograniczeniami dotyczącymi noszenia broni. Dla większości osób przyda się jednak jako pozwolenie dodatkowe…