Testy psychologiczne do pozwolenia na broń

Testy psychologiczne do pozwolenia na broń obejmują zwykle kilka elementów:

  • testy na inteligencję,
  • testy na skupienie,
  • testy na cechy osobowości.

Psychotesty stanowią jedną część badań psychologicznych do pozwolenia na broń. Drugą częścią jest rozmowa z psychologiem.

Testy psychologiczne do pozwolenia na broń są dość proste.
Testy psychologiczne do pozwolenia na broń są dość proste.

Psychotesty na inteligencję wykonywane do pozwolenia na broń nie różnią się od zwykłych testów na inteligencję. Polegają więc na rozwiązywaniu zadań, w których trzeba uzupełnić pewien schemat. Mogą to więc być testy oparte na ciągach liczbowych, albo na ciągach graficznych. W każdym z powyższych przypadków, w poszczególnych zadaniach są podanych kilka elementów początkowych. Należy odkryć schemat, według którego są ułożone i podać, jak powinien wyglądać kolejny element. Brakujący element wybieramy z puli odpowiedzi do wyboru. Testy psychologiczne tego typu mają więc postać testu jednokrotnego wyboru.

Przykładowe zadanie może wyglądać następująco:
Ciąg liczbowy składa się z elementów: 3, 6, 9… (?). Brakujący element to: a) 12, b) 15, c) 3, d) 1.

Kolejne zadania są stopniowo coraz trudniejsze. Badania tego typu składają się z kilkudziesięciu zadań.

Testy psychologiczne na skupienie uwagi wykonywane do pozwolenia na broń również nie różnią się o tych, które wykonują na przykład kierowcy zawodowi. Polegają zazwyczaj na przepisywaniu oznaczeń z jednej listy na drugą, przy czym listy są różnie posortowane.

Przykładowy test:
Pierwsza lista: 1. …, 2. …, 3. …, 4. …, 5. ….
Druga lista: 3-a, 1-e, 4-b, 2-d, 5-c.

Test składa się tylko z jednego zadania, ale zawierającego znacznie więcej elementów.

Testy psychologiczne na cechy osobowości wykonywane do pozwolenia na broń również nie różnią się od tych, powszechnie stosowanych. Zwykle, w teście mamy zaznaczyć w skali od 1 do 5, na ile zgadzamy się z kolejnymi stwierdzeniami.

Możemy spotkać na przykład stwierdzenia:
– Szybko się denerwuję, kiedy coś mi nie wychodzi.
– Lubię, kiedy wokół mnie jest wiele osób.
– Czuję się źle, kiedy ktoś mnie krytykuje.

Na podstawie naszej oceny tego typu zdań, w teście są oceniane nasze cechy, takie jak: empatia, agresja, łatwość nawiązywania relacji itp. Na tej podstawie psycholog wyciąga wnioski. Oczywiście dobrze jest, kiedy test wykazuje małą agresję i dużą empatię. Jednak najważniejsze jest to, żeby nie zniekształcać sztucznie naszych odpowiedzi. Rozbieżności, niekonsekwencja w odpowiedziach może świadczyć o manipulowaniu wynikami badań. Możemy mieć przez to problemy.

Często wykonuje się dwa testy psychologiczne, które dotyczą cech naszej osobowości. Dzięki temu brana jest pod uwagę między innymi zgodność wyników z obydwu testów. Ma to zapobiec wynikom przypadkowym lub manipulowanym.

Testy psychologiczne to nie wszystko. Czeka nas jeszcze rozmowa z psychologiem, która zwykle ma charakter sympatycznej pogawędki na naszym hobby. Padają również pytania o naszą pracę, rodzinę, czy inne zainteresowania. Możemy się też spodziewać na przykład takich pytań:

  • Jak się zaczęło nasze zainteresowanie bronią?
  • Jak planujemy rozwijać to zainteresowanie?
  • Jak zamierzamy przechowywać broń w domu, gdzie są inni domownicy?
  • Czy chcemy mówić naszym dzieciom o naszej broni?

Badania psychologiczne są jednym z dwóch elementów, po którym otrzymujemy orzeczenie, że możemy dysponować bronią. Drugim elementem są badania lekarza orzecznika do pozwolenia na broń.