Dopuszczenie do posiadania broni

Dopuszczenie do posiadania broni pozwala na pobieranie broni od podmiotów mających broń na okaziciela. Takimi podmiotami mogą być na przykład:

  • firmy ochroniarskie, które wydają broń pracownikom ochrony,
  • kluby sportowe, które mogą wypożyczać klubowiczom broń na wyjazdy,
  • strzelnice, które wydają broń pracownikom strzelnicy.

Mając dopuszczenie do posiadania broni można również prowadzić magazyn broni i wydawać broń osobom uprawnionym.

Ze względu na praktyczne zastosowanie zawodowe tego dokumentu, w mowie potocznej dopuszczenie do posiadania broni bywa nazywane: dopuszczenie do pracy z bronią.

Dopuszczenie do posiadania broni
Dopuszczenie do posiadania broni

Robi się to w podobny sposób, jak w przypadku pozwolenia na broń, za pomocą wniosku składanego do WPA właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu. Wcześniej, musimy przejść oczywiście badania lekarskie i psychologiczne. Możemy wówczas dość dowolnie wskazać, na jaką broń chcielibyśmy uzyskać dopuszczenie. Możemy wybierać spośród następującej listy rodzajów broni (możemy wybrać więcej niż jeden rodzaj, nawet wszystkie):

A) broń palna bojowa w postaci pistoletów lub rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrze do 12 mm,
B) broń palna gazowa lub alarmowa,
C) przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA,
D) miotacze gazu obezwładniającego,
E) pistolety sygnałowe,
F) pistolety maszynowe o kalibrze od 6 mm do 12 mm,
G) strzelby powtarzalne o kalibrze wagomiarowym do 12,
H) strzelby gładkolufowe,
I) broń palna centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi o kalibrze do 12 mm (karabiny, karabinki sportowe i myśliwskie),
J) broń palna bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi o kalibrze do 6 mm (karabinki),
K) karabinki samoczynne o kalibrze od 5.45 mm do 7.62 mm,
L) broń palna przystosowana do strzelania wyłącznie przy pomocy prochu czarnego (dymnego),
M) rodzaj broni inny niż wymieniony w pkt. A-L i N,
N) broń palna bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi o kalibrze do 6 mm (pistolety).

Zostaniemy wezwani na egzamin teoretyczny, a następnie praktyczny, dotyczący tych rodzajów broni, które wymieniliśmy we wniosku. Niestety, będzie to egzamin na Policji, który w niektórych przypadkach wiąże się z nieprzychylnym podejściem egzaminatorów.

Z tego powodu wiele osób decyduje się na prostszą drogę. Zdają wcześniej patent strzelecki, i dzięki temu są zwolnieni z egzaminu na niektóre rodzaje broni, a dokładnie:

A) broń palna bojowa w postaci pistoletów lub rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrze do 12 mm,
H) strzelby gładkolufowe,
I) broń palna centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi o kalibrze do 12 mm (karabiny, karabinki sportowe i myśliwskie),
J) broń palna bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi o kalibrze do 6 mm,
L) broń palna przystosowana do strzelania wyłącznie przy pomocy prochu czarnego (dymnego).

Powyższa lista obejmuje te same rodzaje broni, które można mieć dzięki pozwoleniu na broń do celów sportowych. Obejmuje więc większość konstrukcji, które będą nas interesować. Jeśli taki zakres uprawnień nam wystarcza, możemy ograniczyć wniosek o dopuszczenie do posiadania broni do powyższych pięciu punktów. W takim przypadku, zostaniemy zwolnieni z egzaminu przed Policją.

Dopuszczenie do posiadania broni jest też pewnym rozwiązaniem dla osób, które interesuje broń samoczynna (strzelająca ogniem ciągłym). WPA bardzo często odmawiają wydania pozwolenia na broń samoczynną, nawet w przypadku pozwolenia do celów szkoleniowych lub kolekcjonerskich. Dostęp do broni maszynowej jest możliwy tylko, dysponując dopuszczeniem do posiadania broni i pobierając broń z magazynu broni od instytucji dysponującej bronią na okaziciela. Trzeba wówczas uzyskać dopuszczenie uwzględniające (punkty F i K). Niestety, egzamin przed Policją będzie w takim przypadku konieczny. Następnie, broń może być zakupiona przez podmiot (na przykład ośrodek szkoleniowy), mający broń na okaziciela.