Wniosek o promesę

Promesa to potoczna nazwa zaświadczenia upoważniającego do zakupu broni. Po uzyskaniu pozwolenia na broń, nie możemy iść do sklepu z bronią, mając w rękach decyzję z WPA (Wydziału postępowań Administracyjnych). Potrzebujemy zaświadczenia, czyli promesy. Żeby ją zdobyć, wnosimy opłatę w wysokości 17 zł i składamy wniosek o promesę.

Kupując broń, zostawiamy w sklepie (lub u osoby fizycznej) promesę, a my otrzymujemy dowód zakupu. Sklep (lub osoba fizyczna) zgłasza do urzędu sprzedaż broni, przedstawiając naszą promesę i dowód sprzedaży. My natomiast rejestrujemy zakupioną broń, przedstawiając dowód zakupu broni. Na rejestrację mamy 5 dni. Zarejestrowana broń jest wpisywana do tak zwanej czerwonej książeczki, czyli do legitymacji posiadacza broni. Przed rejestracją możemy przemieszczać się z bronią, mając przy sobie pozwolenie na broń (decyzję z WPA) oraz dowód zakupu. Po rejestracji wystarczy nam legitymacja posiadacza broni, w której widnieje stosowny wpis.

Wniosek o promesę jest niezbędny, żeby kupić broń
Wniosek o promesę jest niezbędny, żeby kupić broń

W decyzji WPA dotyczącej pozwolenia na broń znajduje się zapis o maksymalnej liczbie egzemplarzy broni, którą możemy zakupić. Tę liczbę można później rozszerzać, ale za każdym razem obowiązuje nas pewna maksymalna liczba sztuk broni. Jest to też maksymalna liczba promes, którą możemy uzyskać z urzędu.

Jeśli nie planujemy dużych zakupów zaraz po uzyskaniu pozwolenia, nie ma potrzeby pobierania wszystkich promes. Możemy składać wniosek o promesę w każdej chwili, a urząd wyda zaświadczenie w terminie o 30 dni. Każde takie zaświadczenie kosztuje 17 zł.

Jeśli natomiast planujemy większe zakupy w jednym sklepie, możemy złożyć wniosek o promesę na kilka egzemplarzy broni jednocześnie. Wówczas, płacimy wciąż 17 zł, niezależnie od tego, ile sztuk broni będzie obejmowało zaświadczenie. Ważne tylko, żeby nie przekroczyć maksymalnej liczby sztuk broni, na które mamy pozwolenie.

Na przykład, jeśli mamy pozwolenie na 6 sztuk broni, możemy wnioskować o jedną promesę na 3 sztuki broni oraz o jedną promesę na 1 sztukę broni. Wówczas, 3 sztuki musimy zakupić w ramach jednej transakcji w wybranym sklepie (lub od osoby fizycznej), a kolejną promesę wykorzystamy w innym miejscu. Z naszych 6 sztuk w pozwoleniu wykorzystamy w ten sposób 3+1=4 sztuki. Pozostają nam jeszcze 2 sztuki do wykorzystania później.

Promesy są wydawane bezterminowo, ale są przypisane do numeru naszego dowodu osobistego. Jeśli więc nasz dowód straci ważność, otrzymamy nowy numer. W ten sposób promesa może stracić ważność. Można ją wtedy zanieść do WPA i złożyć kolejny wniosek o promesę (dla aktualnego numeru dowodu).

Wniosek o promesę składamy na podstawie decyzji administracyjnej o pozwoleniu na broń wydanej przez WPA. To oznacza, że decyzja musi być prawomocna. Uprawomocnienie decyzji następuje po 14 dniach od jej wydania, na wypadek, gdybyśmy chcieli złożyć odwołanie od decyzji. Zgodnie ze sztuką, powinniśmy zatem odczekać 14 dni od daty wydania decyzji (podanej w dokumencie z WPA) i dopiero wówczas składać wniosek.

Jeśli jednak decyzja nam odpowiada i nie zamierzamy się od niej odwoływać, możemy zrzec się prawa do odwołania. To sprawia, że następuje momentalne uprawomocnienie decyzji i możemy od razu wnioskować o promesę. Przykładowy tekst takiego wniosku może brzmieć następująco.

Na podstawie decyzji nr (numer decyzji o pozwoleniu na broń) wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w (nazwa miejscowości) w dniu (data wydania decyzji) zrzekam się prawa do odwołania od decyzji i jednocześnie wnioskuję o wydanie trzech sztuk zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni palnej, każde po jednej sztuce broni, na pozwolenie do celów sportowych.

W przykładzie powyżej znalazła się informacja o:

  • decyzji, na którą się powołujemy,
  • zrzeczeniu się prawa do odwołania,
  • liczbie promes, o które wnioskujemy,
  • liczbie sztuk broni na każdej promesie,
  • pozwoleniu na broń, do którego mają być przypisane promesy (na wypadek, gdybyśmy mieli więcej niż jedeno pozwolenie, do różnych celów).

Wniosek adresujemy do Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą właściwą dla naszego miejsca stałego pobytu. (W przypadku Warszawy będzie to wyjątkowo Komendant Stołeczny Policji z siedzibą w Warszawie).

Przykładowy wniosek może wyglądać tak jak poniżej. Pamiętajmy o uzupełnieniu swoimi danymi oraz informacjami o pozwoleniu i promesach.

Czy da się złożyć wniosek o wydanie promesy jeszcze szybciej? Da się, dużo szybciej. Możemy złożyć wniosek o promesę (lub promesy) jeszcze na etapie składania wniosku o pozwolenie na broń. Tylko wtedy, zrzeczenie się prawa do odwołania jest warunkowe. Na wniosku o pozwolenie dopisujemy na przykład taką formułkę.

W przypadku decyzji pozytywnej, zrzekam się prawa do odwołania od decyzji i wnioskuję o wydanie… (reszta, jak w poprzednim przykładzie).