Legitymacja posiadacza broni

Legitymacja posiadacza broni jest nazywana „czerwoną książeczką” (ze względu na jej kolor). Zawiera następujące informacje:

 • nasze dane osobowe,
 • serię i numer legitymacji,
 • dane o naszej broni.

Dane osobowe to: imię i nazwisko, adres stałego pobyty, data i miejsce urodzenia oraz numer PESEL. Jest też informacja o organie wydającym nasze pozwolenie na broń. Często myli się numer legitymacji z numerem pozwolenia na broń. Towarzyszy temu pewne zamieszanie, ponieważ nie istnieje jeden dokument o nazwie: pozwolenie na broń. Istnieje decyzja administracyjna, która udziela takiego pozwolenia. Decyzja ta ma swój numer, datę i organ wydający decyzję.

Legitymacja posiadacza broni
Legitymacja posiadacza broni

Dane o naszej broni zawierają:

 • liczbę porządkową wpisu,
 • rodzaj, typ i markę broni,
 • kaliber, numer fabryczny i rok produkcji broni,
 • cel posiadania broni,
 • numer i datę decyzji – pozwolenia na broń,
 • datę rejestracji broni i pieczęć organu rejestrującego.

Co ciekawe, jako rodzaj broni we wpisach spotyka się określenia: pistolet, karabin… Te nazwy rodzajów broni pochodzą z podziału na dyscypliny sportowe w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego. Nazwy te nie korespondują z rodzajami broni opisanymi w Ustawie o broni i amunicji, albo z wykazem rodzajów broni w dopuszczeniu do posiadania broni.

Drugą ciekawostką jest fakt, że zamiast kalibru mamy w książeczce oznaczenie rodzaju amunicji, na przykład: 9×19 mm. W tym zapisie liczba 9 oznacza faktycznie kaliber, ale wartość 19 odnosi się do długości łuski, która z kalibrem nie ma nic wspólnego. Jednak na podstawie tej informacji mamy prawo do zakupu amunicji. Możemy kupić tylko taką amunicję, która znajduje się w naszej legitymacji posiadacza broni.

Trzecią ciekawostką jest fakt, że decyzja jest nazwana pozwoleniem. To rozstrzyga problem, który numer jest numerem pozwolenia, a który tylko numerem legitymacji.

Legitymacja posiadacza broni zawiera w sumie 15 miejsc na wpisy dotyczące broni. Na dwóch ostatnich stronach znajdują się natomiast:

 • lista celów posiadania broni,
 • miejsce na adnotacje urzędowe.

W miejscu na adnotacje urzędowe WPA może wpisać na przykład ograniczenia lub wykluczenia możliwości noszenia broni.

Czerwona książeczka nie zostanie nam wydana razem z decyzją WPA. Otrzymamy ją dopiero w chwili rejestracji pierwszej sztuki broni. Warto w tym miejscu przypomnieć, że po zakupie broni mamy 5 dni na jej rejestrację. Jeśli zdecydujemy się na rejestrację osobiście w WPA, często legitymacja posiadacza broni zostanie nam wydana od ręki. Czasami jednak, będziemy musieli zaczekać kilka dni.

Legitymacja posiadacza broni jest potrzebna do kilku rzeczy.

 • Potwierdza legalność posiadanej broni. Nie mamy obowiązku przechowywania faktury zakupu lub innych dowodów nabycia broni (choć zwykle je mamy). Kopia tych dokumentów jest w razie potrzeby w WPA. My natomiast mamy wpis w legitymacji.
 • Pozwala też na poruszanie się z naszą bronią. Przed rejestracją broni, żeby przemieszczać się z bronią, musimy mieć przy sobie pozwolenie na broń (decyzję administracyjną) oraz dowód zakupu (na przykład fakturę, albo umowę kupna-sprzedaży). Po rejestracji, wystarczy nam czerwona książeczka w portfelu (musimy ją mieć przy sobie, jeśli nosimy broń lub w ogóle przemieszczamy się z bronią).
 • Pozwala również na zakup amunicji. Możemy kupić tylko taką amunicję, która została wpisana przy rejestracji naszej broni. W efekcie, przed rejestracją broni nie kupimy do niej amunicji (wyjątkiem jest zakup razem z bronią).