Magazyn broni

Z magazynem broni mamy do czynienia w przypadku podmiotów mających broń na okaziciela. Są to na przykład firmy ochroniarskie, kluby sportowe, albo strzelnice wypożyczające broń. Istnieje obiegowa opinia, że jeśli ktoś chce mieć ponad 50 sztuk broni, musi mieć również magazyn broni. Nie jest to do końca prawda, choć z pewnością będzie trzeba spełnić część wymagań dotyczących takiego magazynu.

Podstawowym źródłem informacji na temat magazynu broni jest Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia i ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. 2014 poz. 1224), które podaje szczegóły dotyczące warunków technicznych i sytuacji, w których konieczna jest budowa magazynu.

W art. 4, ust. 1 Rozporządzenia znajdujemy informację, że magazyn broni:

 • stanowi oddzielne pomieszczenie w budynku,
 • o konstrukcji niepalnej,
 • wydzielone ścianami murowanymi,
 • usytuowane w miarę możliwości na piętrze.

Magazyn broni ma być oddzielnym pomieszczeniem. Nie może więc być wnęką, szafą lub innym meblem, wydzieloną częścią pomieszczenia, ani otwartą przestrzenią. W dodatku, owo pomieszczenie jest wydzielone ścianami murowanymi. Nie możemy go więc odgrodzić gipsowymi lub drewnianymi ściankami działowymi. Budynek ma mieć konstrukcję niepalną, co idzie w parze z technologią murowaną.

Czy magazyn broni może mieścić się w garażu blaszanym? Tak, o ile samo pomieszczenie z magazynem będzie wydzielone dookoła za pomocą murowanych ścian (działowych).

Analogicznie, czy magazyn broni może być wydzielony w domu drewnianym? Taki dom musiałby mieć konstrukcję niepalną, co jest trudne w przypadku drewna, ale być może dzięki nowym technologiom impregnacji drewna, możliwe. Wciąż obowiązuje wymóg wydzielenia pomieszczenia ścianami murowanymi.

Umieszczenia magazynu broni na piętrze jest zaleceniem, ale nie jest to wymogiem koniecznym do spełnienia.

Jak niektórzy wyobrażają sobie magazyn broni
Nie należy mylić magazynu broni ze schronem – tutaj wymagania są o wiele łagodniejsze

W tym samym art. 4 znajdujemy listę elementów, w które należy wyposażyć magazyn broni. Są to:

 • gaśnica proszkowa ABC o masie co najmniej 4 kg oraz koc gaśniczy,
 • drzwi zgodne z normą PN-EN 1627, plombowane lub zaopatrzone we wskaźnik sygnalizujący wejście osób nieuprawnionych,
 • okna osłonięte siatką stalową oraz kratą, albo okna z szybami kuloodpornymi klasy co najmniej BR 1 (norma PN-EN 1063) lub o podwyższonej odporności na włamanie w klasie P4A (norma PN-EN 356), bez możliwości otwierania,
 • system sygnalizacji włamania (norma PN-EN 50131-1) z transmisją sygnału alarmu do uzbrojonego stanowiska interwencyjnego, pełniącego całodobowy dyżur,
 • skrzynię z piaskiem lub inne urządzenie służące do przechwytywania pocisków, z oznaczeniem „TU KIERUJ BROŃ”, w miejscu ładowania i rozładowywania broni.

Gaśnica oraz koc gaśniczy nie stanowią dużego wydatku finansowego. Podobnie skrzynia z piaskiem z ostatniego punktu.

Drzwi można kupić gotowe. Na rynku są firmy oferujące rozwiązania dedykowane właśnie do magazynów broni. Jest to najdroższe rozwiązanie, ale zarazem najprostsze w przygotowaniu. Alternatywnie, można takie drzwi przygotować samemu. Rozporządzenie podaje szczegóły:

 • obicie blachą o grubości co najmniej 2 mm,
 • blokada przeciwwyważeniowa,
 • przynajmniej jeden zamek w klasie co najmniej 7 (norma PN-EN 12209),
 • zasuwa drzwiowa zamykana na kłódkę w klasie co najmniej 5 (norma PN-EN 12320).

Okna najwygodniej i najtaniej byłoby zamurować. Nie są konieczne w magazynie broni, a ich zabezpieczenie może być trudne lub kosztowne. Rozporządzenie podaje szczegóły dotyczące parametrów siatki i krat w przypadku ich montażu. Zamówienie szyb spełniających wymagane normy będzie zdecydowanie prostsze, ale droższe w realizacji.

System sygnalizacji włamania jest standardową usługą firm ochroniarskich i nie powinno to stanowić dużego problemu. Choć z pewnością jest to dodatkowy koszt miesięczny za usługi tego typu.

Rozporządzenie stawia taki wymóg przed podmiotami mającymi broń na okaziciela. Tutaj niespodzianka, ponieważ jest to koniec listy podmiotów, które muszą stawiać magazyn broni. Według powszechnej opinii o magazyn broni muszą postarać się również posiadacze broni, których kolekcja przekracza 50 sztuk. Nie jest to do końca prawdą.

W art. 5 Rozporządzenia czytamy, że:

 • Osoby posiadające broń i amunicję do niej na podstawie pozwolenia, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, przechowują broń i amunicję w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy S1 według normy PN-EN 14450.
 • Broń w liczbie powyżej 50 egzemplarzy i amunicję do niej przechowuje się w pomieszczeniu wyposażonym dodatkowo w zabezpieczenia określone w § 4 ust. 1 pkt 1–4.

Nie ma mowy o samym magazynie broni, a tylko o wyposażeniu pomieszczenia w zabezpieczenia takie jak ma magazyn broni… W dodatku, nie we wszystkie, ale jedynie w pierwsze 4 punkty z 5. Co to oznacza w praktyce? Pomieszczenie takie nie musi być wydzielone ścianami murowanymi w budynku o konstrukcji niepalnej. Ponadto, nie musi mieć skrzyni z piachem. Trzeba jednak przyznać, że największe koszty (drzwi, okna i umowa z firmą ochroniarską) pozostają niezmienne.

Trzymanie broni w magazynie nie zwalnia z używania urządzeń klasy co najmniej S1 (norma PN-EN 14450), zgodnie z art. 3, ust. 1: Broń i amunicję, podmioty posiadające broń i amunicję na podstawie pozwolenia na broń na okaziciela, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 3–7 ustawy, zwane dalej „podmiotami posiadającymi broń i amunicję”, przechowują w magazynie broni, w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy S1 według normy PN-EN 14450.

Podobnie w przypadku posiadaczy powyżej 50 sztuk broni, zgodnie z art. 5, ust. 1 i 2:

 • Osoby posiadające broń i amunicję do niej na podstawie pozwolenia, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, przechowują broń i amunicję w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy S1 według normy PN-EN 14450.
 • Broń w liczbie powyżej 50 egzemplarzy i amunicję do niej przechowuje się w pomieszczeniu wyposażonym dodatkowo w zabezpieczenia określone w § 4 ust. 1 pkt 1–4.

W przypadku podmiotów mających broń na okaziciela (a więc mających magazyn broni) Rozporządzenie narzuca dodatkowe wymagania dotyczące rozładowania broni. Zgodnie z art. 3, ust 2 i 3, broń musi być rozładowana, a amunicja nie może znajdować się nawet w wyjętych magazynkach, ale w pudełkach zapobiegających przypadkowemu uderzeniu w spłonkę.

Wymóg ten nie dotyczy posiadaczy powyżej 50 sztuk broni, a tym bardziej nie dotyczy posiadaczy mniejszej liczby sztuk broni. W różnego rodzaju obiegowych opiniach nie jest to do końca oczywiste, dlatego warto podkreślić ten zapis Rozporządzenia.

Amunicja w pojemniku dostarczonym przez producenta
Amunicja w pojemniku dostarczonym przez producenta

Ewidencja nie jest częścią magazynu broni, ale do jej prowadzenia są zobowiązane te podmioty, które muszą mieć taki magazyn. Ponadto, ewidencja musi znajdować się w magazynie. Dlatego chciałbym chociaż zaznaczyć jej istnienie. Podmioty mające broń muszą prowadzić:

 • ewidencję posiadanej broni,
 • ewidencję posiadanej amunicji,
 • ewidencję wydawania i przyjmowania broni,
 • ewidencję wydawania i przyjmowania amunicji.

Posiadacze więcej niż 50 sztuk broni nie muszą prowadzić takiej dokumentacji.

Jeśli nie masz jeszcze 50 sztuk broni, nie martw się. Poczytaj o tym, w jak łatwy sposób możesz ją przechowywać.