Strzelectwo precyzyjne

Strzelectwo precyzyjne nazywane również: statycznym lub tarczowym. Jest jedną z odmian strzelectwa, w szczególności różni się od strzelectwa dynamicznego. W strzelectwie statycznym nie ma presji czasu. Liczy się za to celność. Zwykle tarcza jest oddalona o co najmniej 25 metrów, a jeśli jest bliżej, ma odpowiednio mniejszą średnicę.

Strzelectwo precyzyjne, inaczej tarczowe lub statyczne
Strzelectwo precyzyjne, inaczej tarczowe lub statyczne

Strzelectwo precyzyjne często myli się ze strzelectwem sportowym. Tymczasem, nie wszystkie konkurencje wchodzące w skład strzelectwa sportowego są ściśle statyczne. Choćby takie konkurencje, jak: pistolet szybkostrzelny wprowadzają wyraźną presję czasu. Faktem jest też, że szybkość strzelania w strzelectwie precyzyjnym i dynamicznym różnią się. Największą różnicą jednak jest statyczna postawa strzelca w porównaniu do dynamiki (czyli ruchu) strzelca. W strzelectwie statycznym człowiek stoi, klęczy lub leży i oddaje strzały. W strzelectwie dynamicznym porusza się. Nawet jeśli przebieg toru zakłada jedno stanowisko strzeleckie, dobywa broń z kabury, wymienia magazynki. To wprowadza ruch, czyli dynamikę.

Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że strzelectwo tarczowe jest podstawą nauki strzelania. Początkowo osoba z bronią uczy się zasad bezpieczeństwa, postawy strzeleckiej, sposobu chwytania broni, a następnie celowania i pracy na języku spustowym. Na początku nauki zwraca się uwagę na powolną pracę na spuście. Nie wprowadza się presji czasu, ponieważ osoba początkująca ma i tak dużo elementów, na których musi się jednocześnie skupiać.

W końcu dochodzi do momentu, w którym strzały są powtarzalne. Nazywa się to dobrym skupieniem strzałów, co oznacza, że przestrzeliny na tarczy znajdują się blisko siebie (nawet jeśli nie trafiają dokładnie w środek celu). Mniej więcej na tym poziomie zdaje się zwykle egzamin na patent strzelecki.

Później trzeba podjąć decyzję, czy rozwijać dalej umiejętności strzelania statycznego, czy wprowadzić elementy dynamiki. Od tego momentu treningi na strzelnicy zaczynają się różnić, w zależności od wybranej drogi. Jednak strzelectwo precyzyjne (w swoich podstawach) pozostaje zawsze stałym elementem treningów.

Panuje tutaj dość specyficzna praca na przyrządach celowniczych. Wzrok skupia się zwykle na muszce, pozwalając na to, żeby cel oraz szczerbinka były widziane nieostro. Przyrządy celownicze mają być bacznie obserwowane, a korygowanie ustawienia broni odbywa się niejako intuicyjnie. W tym czasie możemy obserwować, w jakim zakresie drgają owe przyrządy. W miarę doskonalenia umiejętności owe drgania są coraz mniejsze, ale nigdy nie znikają. Godzimy się z tym, że tak naprawdę celujemy w pewien obszar wyznaczony drganiem naszego ciała. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule: Praca na przyrządach celowniczych.

W tym czasie bardzo powoli zwiększamy nacisk na język spustowy. Nie kontrolujemy tego, jak się on przesuwa i nie wywołujemy jego gwałtownego ruchu. Jedynie stopniowo zwiększamy siłę nacisku. Nie spieszymy się, a strzał w pewnym momencie nas po prostu zaskoczy. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule: Praca na języku spustowym.

Strzelectwo precyzyjne dopuszcza pozycję, w której pistolet trzymamy oburącz, ale bardziej charakterystyczną pozycją jest celowanie jednorącz. W pierwszym przypadku tułów jest ustawiony przodem do celu, a w drugim bokiem do celu.

Można stosować zwykłe modele broni, takie same, z jakich korzystają służby mundurowe, zasilane amunicją centralnego zapłonu. Jednak bardziej charakterystyczne jest stosowanie pistoletów ze specjalnie wyprofilowaną rękojeścią, przeznaczoną do trzymania jednorącz. Zwykle są wówczas zasilane słabszą amunicją bocznego zapłonu.

W strzelectwie precyzyjnym nie oddaje się wielostrzałów (czyli kilku strzałów oddawanych w bardzo krótkim czasie po sobie). W efekcie, opanowanie odrzutu i podrzutu broni nie jest problemem. Dlatego, nie ma potrzeby, żeby stosowana amunicja wywoływała duży podrzut, którego opanowanie byłoby elementem trudności na zawodach.

Z tych samych powodów do strzelectwa precyzyjnego używa się nieraz pistoletów pneumatycznych.

Przykładowy pistolet pneumatyczny
Przykładowy pistolet pneumatyczny

Konkurencje rozgrywane w ramach strzelectwa precyzyjnego można znaleźć między innymi w regulaminach ISSF (Międzynarodowa Federacja Sportów Strzeleckich), choć akceptowane są tam również rozgrywki dynamiczne. Wśród przykładowym konkurencji można wymienić:

  • pistolet pneumatyczny,
  • pistolet sportowy,
  • pistolet standardowy,
  • pistolet centralnego zapłonu,
  • pistolet dowolny,
  • karabin pneumatyczny,
  • karabin dowolny,
  • karabin sportowy,
  • karabin standardowy.