Blake drill

Blake drill jest jednym z zadań strzeleckich wykonywanych na czas. Ma następujące założenia:

  • są trzy tarcze (IDPA lub IPSC) oddalone od siebie o około 1 m,
  • tarcze są oddalone od strzelca o 6,4 m (21 stóp),
  • broń znajduje się początkowo w kaburze,
  • strzały oddajemy z postawy stojącej,
  • na sygnał , dobywamy broń z kabury i oddajemy po dwa strzały do każdego z celów.
Blake drill jest typowym zadaniem strzeleckim.
Blake drill jest typowym zadaniem strzeleckim.

Trudnością jest nie sama szybkość strzelania, ale przenoszenie broni z celu na cel. Mimo to, powszechnie uznaje się, że dobrym wynikiem jest wykonanie blake drill w czasie 3 sekund. Oznacza to, że dobycie i prezentacja broni wykonamy mniej więcej w czasie pierwszej sekundy, a 6 strzałów oddamy w czasie dwóch sekund, przenosząc przy tym broń z celu na cel. Trudne? Dodajmy, że mistrzowie wykonują to zadanie w około 2 sekundy…

Średnio zaawansowany strzelec będzie oczywiście potrzebował trochę więcej czasu, na przykład 5 sekund.

Co ciekawe, ten drill jest bardzo podobny do Bill drill. Tyle samo strzałów, taka sama odległość, broń dobywana z kabury. Tutaj mamy jednak dodatkowe utrudnienie w postaci trzech celów. Mimo to, mamy zmieścić się z wykonaniem zadania w podobnym czasie. To pokazuje, że w strzelaniu dynamicznym ważny jest określony rytm. Dołożenie dodatkowej czynności w tym rytmie nie musi wydłużać całego zadania. Oczywiście, ćwiczenie Bill drill wykonamy w nieco innym rytmie (z takim samym czasem między poszczególnymi strzałami), a w ćwiczeniu Blake drill zaakcentujemy trzy dublety. Jednak całkowity czas może być bardzo podobny.

Ćwiczenie da się bardzo łatwo modyfikować. Dla utrudnienia, możemy zmieniać rozmieszczenie celów (nie tylko odległość między nimi, ale też dystans od nas). Jeden cel może być blisko, drugi daleko, a trzeci na średnim dystansie. Możemy narzucać określoną ich kolejność, a nawet zmieniać liczbę celów i liczbę strzałów oddawanych do każdego z nich.

Na przykład, moglibyśmy ustawić pięć celów na różnych dystansach i oddać do każdego z nich sześć strzałów (tak jakby pięć zadań typu Bill drill). Łączną liczbę trzydziestu naboi możemy podzielić na kilka magazynków, wymuszając wymiany magazynków w różnych momentach. Liczba naboi w magazynkach może być różna, przez co koniec amunicji będzie dla nas zawsze zaskoczeniem. W dodatku, pomiędzy naboje w magazynkach możemy powkładać kilka zbijaków, co będzie powodowało zacięcia broni (niewypały). Możliwości planowania treningu tego typu są praktycznie nieograniczone. Oczywiście, przestajemy wówczas mówić o Blake drill, a zaczynamy tworzyć własne zadania strzeleckie. Mogą się one przydać do opracowywania przebiegów na zawodach strzeleckich.