Drille strzeleckie

W czasie treningu strzeleckiego wykonujemy czasem bardziej, a czasem mniej złożone ćwiczenia. Nieraz trenujemy tylko jeden ruch lub jedną czynność, a innym razem łączymy wiele ruchów, żeby zrealizować zadanie strzeleckie. Drille strzeleckie, są to właśnie proste zadania. Dotyczą zwykle strzelectwa dynamicznego, ponieważ właśnie tam wykonuje się różnorodne zadania na czas.

Zastosowanie tego typu ćwiczeń może być różne.

  • Z pewnością, zestaw odpowiednio zróżnicowanych drilli być dobrym sprawdzianem naszych umiejętności.
  • Mogą też pełnić rolę ćwiczeń w ramach treningu.

Ważne jest jednak, żeby nie ograniczać się tylko do nich. Ich szybkie wykonanie bywa spektakularne i z tego powodu daje dużo satysfakcji. Jednocześnie, duża złożoność tych ćwiczeń maskuje przyczyny ewentualnych problemów. Podstawą powinny być więc ćwiczenia elementarne, a drille strzeleckie powinny stanowić rodzaj „wisienki na torcie”. Łączą one wypracowane elementy w całość.

Drille strzeleckie mogą być ciekawym urozmaiceniem treningu na strzelnicy.
Drille strzeleckie mogą być ciekawym urozmaiceniem treningu na strzelnicy.

Podstawowym drillem jest oddanie pojedynczego strzału na komendę. W zależności od wariantu, strzelec może znajdować się w różnych postawach początkowych.

  • Klasycznym przykładem jest postawa wysokiej gotowości. Na sygnał, strzelec wyprowadza broń na cel, celuje i oddaje strzał.
  • W trudniejszym wariancie broń na początku znajduje się w kaburze. Dochodzi więc dobycie broni, a dopiero później prezentacja na cel i strzał.

W ten sposób można ćwiczyć też dublety, wielostrzały i bardziej złożone sekwencje strzałów. Zwykle jednak mają one swoje oddzielne nazwy.

Warto wymienić bardziej popularne drille strzeleckie. Każdy z nich zostanie szerzej omówiony w oddzielnym artykule.

Tego typu drille mają dodatkową wartość dzięki temu, że wiele strzelców wykonuje je na całym świecie. Dzięki temu, możemy porównywać nasze osiągnięcia z osobami na poziomie początkującym, średnio zaawansowanym oraz mistrzowskim.

Kilka drilli może tworzyć przebieg strzelecki stosowany na zawodach dynamicznych. Przebiegi stanowią zestaw zadań strzeleckich wykonywanych po kolei. Na koniec przebiegu sumuje się punkty zebrane na tarczach i dzieli się je przez sumaryczny czas wykonania całego przebiegu.

Kilka drilli może też stanowić test strzelecki. Najbardziej popularnym jest test kompetencyjny FBI, którego używają policjanci w Stanach Zjednoczonych. W tym przypadku kolejne drille wykonuje się oddzielnie, czyli można odpocząć po każdym z nich. Do każdego z nich przypisany jest również oddzielny limit czasu. Natomiast punkty uzyskane na tarczach sumują się w ramach całego testu.