Mozambique drill

Mozambique drill jest specyficznym wielostrzałem, który polega na:

  • oddaniu dwóch strzałów w tułów napastnika,
  • oddaniu jednego strzału w głowę napastnika.

Celem Mozambique drill jest szybkie i skuteczne powstrzymanie ataku napastnika, który znajduje się w niewielkim dystansie. Właśnie dlatego pierwsze dwa strzały kieruje się w tułów. Jest to przestrzeń o największej powierzchni, co zwiększa możliwość trafienia w ruchu. Jednocześnie, jest to najwolniej poruszająca się część ciała, w przeciwieństwie do kończyn oraz głowy. Strzały te mają za zadanie zatrzymać napastnika lub wytrącić go z równowagi. Trzeci strzał jest wymierzony w głowę. Oddaje się go bardziej precyzyjnie i jego zadaniem jest całkowite wyłączenie napastnika z możliwości prowadzenia dalszych działań.

Mozambique drill można realizować za pomocą broni długiej jak i krótkiej
Mozambique drill można realizować za pomocą broni długiej jak i krótkiej

Dlaczego oddawane są aż dwa strzały w tułów? Mówimy o sytuacji krytycznej, w której priorytetem jest błyskawiczne powstrzymanie ataku. Napastnik może być wyposażony w płytę balistyczną lub inne zabezpieczenia. Pamiętajmy, że nawet śmiertelne trafienie z pistoletu, może nie wyłączać napastnika z walki momentalnie. Świadczą o tym choćby takie doświadczenia, jak słynna strzelanina w Miami. Bandyci zostali kilkukrotnie trafieni przez policjantów, a mimo to byli w stanie jeszcze przez chwilę prowadzić skuteczny ogień. Po tych wydarzeniach rozpoczęły się prace nad nabojem o większej mocy obalającej (nabój 10 mm Auto). W szczególności, napastnik może znajdować się pod wpływem środków, które zmniejszają jego reakcje na ból i pozwalają prowadzić atak pomimo trafienia przez pocisk.

Oddanie podwójnego strzału zwiększa nie tylko szanse trafienia celu, ale przede wszystkim zwiększa siłę rażenia. Przypomnijmy, że Mozambique drill stosuje się, kiedy napastnik atakuje z bliskiej odległości. Nie ma więc możliwości, żeby zaczekać, aż w wyniku odniesionych obrażeń napastnik zrezygnuje z ataku lub nie będzie w stanie go kontynuować. Podwójny strzał ma wytrącić go z równowagi, zatrzymać, powstrzymać choć na moment, zanim trzeci strzał zakończy procedurę.

Podwójny strzał wykonuje się zwykle w formie szybkiego dubletu strzeleckiego. Drugi strzał oddaje się wówczas bez korygowania położenia broni za pomocą przyrządów celowniczych. Bazuje jedynie na sprężystości mięśni strzelca, które samoistnie powracają po pierwszym strzale do pierwotnego położenia. Wykorzystuje się wówczas tak zwany naturalny punkt celowania.

W procedurze: Mozambique drill po dwóch strzałach w korpus następuje ocena sytuacji. Wówczas, strzelec celuje precyzyjnie w głowę napastnika. Staje się to możliwe dzięki jego zatrzymaniu pierwszymi dwoma strzałami. Celem jest ostateczne wyeliminowanie napastnika z możliwości dalszego działania.

Jak widać, procedura jest bardzo specyficzna, wręcz bezkompromisowa. Oczywistym jest, że stosuje się ją w sytuacjach ostatecznych, choć trzeba przy tym zaznaczyć, że w ogóle użycie broni jest absolutną ostatecznością, kiedy nie ma żadnej innej możliwości, aby chronić życie lub zdrowie własne lub osób pod naszą opieką. Więcej na temat tego typu dylematów można znaleźć w artykule: Czy warto mieć broń?

Mozambique drill jest też nazywany: Djibouti Shooty. Rozpowszechnił go Jeff Cooper, na podstawie doświadczeń jego ucznia, Mike’a Rousseau, który służył w Mozambiku.