Postawa wysokiej gotowości

Mówiąc ogólnie, postawa wysokiej gotowości jest wtedy, kiedy broń jest trzymana na wysokości klatki piersiowej (lub mostka), na zgiętych rękach. Palec wskazujący ręki dominującej znajduje się na korpusie pistoletu (nie na spuście). Broń jest gotowa do wyprowadzenia na cel. Oczywiście, stoimy przy tym w stojącej postawie strzeleckiej.

Istnieje dużo nieporozumień w kontekście nazewnictwa postaw. Niektórzy zaznaczają, że w przypadku wysokiej gotowości pistolet powinien być skierowany na wprost, tymczasem inni nazywają taką postawę: skompresowaną wysoką gotowością, a przy zwykłej wysokiej gotowości broń będzie znajdowała się w rozluźnionym chwycie, skierowana lekko w bok i dół… Trudno ujednolicić wszystkie nazwy. Panuje jednak zgodność, że pistolet znajduje się wysoko, w obydwu rękach i jest gotowa do wyprowadzenia na cel.

Jest to najbardziej podstawowa postawa, jaką przyjmujemy po załadowaniu broni na strzelnicy. Nie możemy odłożyć załadowanego pistoletu i jednocześnie musimy utrzymywać lufę skierowaną w stronę kulochwytu. Trzymamy więc pistolet przed sobą. Jeśli wyciągniemy ręce przed siebie, mięśnie zaczną się męczyć. Przyciągając broń do siebie, możemy odpocząć. W tej pozycji możemy wymienić kilka uwag z instruktorem, zebrać myśli do dalszych działań, albo zaczekać na sygnał do strzału.

Co ważne trzymając pistolet w tym miejscu, możemy bardzo wygodnie nim operować. Możemy na przykład:

  • obejrzeć go z każdej strony (obracając wokół osi lufy, żeby nie skierować broni w inną stronę niż kierunek bezpieczny),
  • rozładować, załadować, przeładować, albo sprawdzić status (sprawdzić obecność naboju w komorze nabojowej),
  • usunąć większość zacięć broni (przynajmniej tych, które nie wymagają rozłożenia jej na części).

Oczywiście sytuacja, w której operujemy bronią i na przykład rozładowujemy ją, trudno nazwać dosłownie pozycją wysokiej gotowości. Wówczas, broń akurat nie jest gotowa do strzału. Chodzi jednak o ogólną pozycję naszego ciała (postawę strzelecką) oraz pozycję broni podczas operowania nią.

Operowanie bronią - pozycja wysokiej gotowości
Operowanie bronią w pozycji wysokiej gotowości

Podczas dobywania broni z kabury w naturalny sposób przechodzimy do omawianej postawy. Kiedy dokładamy drugą dłoń do chwytu pistoletowego, broń znajduje się na poziomie naszego pępka lub mostka. Naturalną konsekwencją jest lekkie uniesienie pistoletu, do poziomu klatki piersiowej (lub mostka).

Z tej postawy możemy łatwo wyprowadzić broń na cel, co zostanie omówione w osobnym artykule.