Budowa broni

Budowa broni jest dość złożona we współczesnych konstrukcjach, a szczególnie w przypadku broni samopowtarzalnej, która zawiera automatykę. W serwisie Noś broń! zagadnienie budowy broni będzie skoncentrowane głównie na budowie pistoletu.

Budowa broni - szkielet pistoletu Sig Sauer P320
Budowa broni – szkielet pistoletu Sig Sauer P320

Poszczególne części i mechanizmy realizują cykl strzału obejmujący:

 • napięcie (częściowe lub całkowite) mechanizmu uderzeniowego,
 • pobranie naboju z magazynka,
 • przesunięcie pozostałych w magazynku nabojów ku górze,
 • umieszczenie pobranego naboju w komorze nabojowej,
 • zamknięcie komory nabojowej i zaryglowanie lufy,
 • pracę mechanizmu spustowego (realizowane przez strzelca),
 • końcowe napięcie mechanizmu uderzeniowego (opcjonalnie),
 • dezaktywacja bezpieczników (w tym bezpiecznika iglicy),
 • zwolnienie mechanizmu uderzeniowego i aktywacja naboju,
 • napędzanie pocisku w lufie,
 • napędzanie zamka do tylnego położenia,
 • odryglowanie lufy i otwarcie komory nabojowej,
 • wyrzut łuski z komory nabojowej.

Powyższe procesy są oczywiście realizowane za pomocą energii wystrzału, wykorzystując ciśnienie gazów prochowych. Wyjątkiem jest jedynie praca na spuście (realizowana przez strzelca) oraz przesuwanie naboi w magazynku (rzecz jasna, realizowane przez sprężynę napinaną podczas ładowania magazynka). Również napinanie mechanizmu uderzeniowego (o ile nie jest realizowane przez ruch zamka) wynika z pracy na języku spustowym.

Natomiast patrząc z punktu widzenia elementów składowych, budowa broni obejmuje następujące części, które warto wymienić jako najczęściej występujące:

Niektóre z powyższych elementów są również całymi mechanizmami, które można rozłożyć na poszczególne części. W efekcie, budowa broni obejmuje kilkadziesiąt części.

Oczywiście, współczesna broń opiera się na następujących materiałach:

 • stal,
 • polimery,
 • stopy aluminium.

Stal można uznać za podstawowy materiał, ponieważ wszystkie elementy przy budowie broni można wykonać właśnie z niej. W praktyce jednak wiele z nich wykonuje się z tworzyw sztucznych, a niekiedy również ze stopów aluminium.