Magazynowanie broni

Magazynowanie broni jest ściśle określone przez prawo, w największym stopniu przez Rozporządzenie w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji.

Sposób przechowywania broni dotyczy:

  • indywidualnych posiadaczy, kiedy kolekcja nie przekracza 50 sztuk,
  • indywidualnych posiadaczy, kiedy kolekcja przekracza 50 sztuk,
  • podmiotów mających broń na okaziciela.
Magazynowanie broni określa rozporządzenie
Magazynowanie broni określa rozporządzenie

Warto też zwrócić uwagę na warunki klimatyczne w szafie S1, które mogą mieć wpływ na trwałość oraz niezawodność zarówno broni, jak i amunicji. Zagadnienie to szczegółowo opisałem w artykule: Warunki przechowywania broni.

Kiedy kolekcja broni nie przekracza 50 sztuk, przechowuje się ją w urządzeniach co najmniej klasy S1. Mogą to być sejfy, szafy, kasetki lub inne elementy dobrane do wystroju i funkcjonalności domu. Jednak kluczowe jest, żeby miały certyfikat S1 lub wyższy.

Istnieją pewne kontrowersje dotyczące konieczności zamocowania takiego urządzenia na stałe do budynku (kotwienie szafy S1), przechowywania klucza, albo sposobu magazynowania amunicji. Również kontrole magazynowania broni nie są sprawą oczywistą w świetle prawa.

W przypadku indywidualnych posiadaczy broni, których kolekcja jest nieco większa i przekracza 50 sztuk, istnieją dodatkowe wymagania. Wciąż, magazynowanie broni musi odbywać się w urządzeniach co najmniej klasy S1, a ponadto pomieszczenie z tymi urządzeniami musi spełniać dodatkowe wymagania. Są one bardzo podobne do wymagań dotyczących magazynów broni, choć formalnie takie pomieszczenie nie nazywa się jeszcze magazynem.

Podmioty dysponujące bronią na okaziciela muszą mieć magazyn broni. Rozporządzenie szczegółowo opisuje jego parametry. Przygotowanie magazynu nie jest specjalnie skomplikowane. Można zorganizować go nawet w wybranym pokoju, w mieszkaniu w bloku. Trzeba spełnić określone warunki dotyczące drzwi wejściowych, okien oraz wyposażenia. Wiąże się to oczywiście z pewnymi wydatkami.

Co ważne, w magazynie broni wciąż wymaga się stosowania urządzeń co najmniej klasy S1, zwykle szafy. Są też specjalne wymogi dotyczące rozładowania broni i magazynowania amunicji, a także utworzenia i prowadzenia odpowiedniej dokumentacji.