Zasady noszenia broni

Zasady noszenia broni przez cywili w Polsce są ściśle uregulowane przez:

Przepisy regulują szczegółowo zasady noszenia broni
Przepisy regulują szczegółowo zasady noszenia broni

Trzeba więc zwrócić uwagę na następujące kwestie:

Wolno nosić broń, mając pozwolenie do celów:

Pierwsze dwa są w praktyce nieosiągalne. Dlatego, większość osób nosi broń na pozwolenie sportowe. Co ważne, nie można nosić broni zarejestrowanej na pozwolenie do celów kolekcjonerskich. W przypadku pozwolenia na broń sportową do celów kolekcjonerskich noszenie broni również nie jest możliwe.

Przepisy precyzują, że broń nosi się w kaburach lub futerałach, w sposób jak najmniej widoczny, najlepiej w kaburze przylegającej do ciała (a więc nie umieszczonej w torbie lub plecaku). Jest to tak zwane skryte noszenie broni.

W Polsce nie wolno zostawiać broni w samochodzie. Nawet w domu broń należy przechowywać w ściśle określonych warunkach, w urządzeniach co najmniej klasy S1.

Nie we wszystkich miejscach można nosić broń. Na przykład, nie wolno z nią wchodzić do sądów, albo na imprezy masowe. W przypadku pozwolenia do celów sportowych, nie wolno nosić broni w środkach transportu publicznego.

Co ciekawe, w przypadku broni zarejestrowanej do celów ochrony osobistej można nosić broń w środkach transportu publicznego, ale bez naboju w komorze nabojowej.

Więcej na temat zakazów noszenia broni można znaleźć w artykule: Zakaz noszenia broni.

Istnieją również czasowe ograniczenia w noszeniu broni (również w jej przemieszczaniu, o czym za chwilę) dotyczące wybranych miejscowości lub innych obszarów. Zazwyczaj dotyczą działań dyplomatycznymi i tak zwanym „bezpieczeństwem”. Co prawda, nie wiadomo, zakaz noszenia broni przez praworządnych obywateli miałby poprawić bezpieczeństwo, ale to pytanie pozostanie prawdopodobnie bez odpowiedzi.

Noszenie broni to transport broni w stanie załadowanym (z amunicją znajdującą się w obrębie broni). Tymczasem przemieszczanie broni jest zdefiniowane jako pojęcie bardziej ogólne i oznacza dowolny transport broni (niezależnie od tego, czy jest załadowana).

Na przykład, broń do celów kolekcjonerskich można przemieszczać (transportować) w stanie rozładowanym, ale nie wolno jej nosić (transportować w stanie załadowanym).

Warto przeczytać też artykuł na temat noszenia broni z nabojem w komorze nabojowej.