Noszenie naboju w lufie

Pojęcie: noszenie naboju w lufie jest skrótem myślowym. Chodzi o noszenie pistoletu z nabojem umieszczonym w komorze nabojowej. W efekcie, pistolet może być gotowy do strzału. Dla wielu osób jest to temat kontrowersyjny pod względem bezpieczeństwa. Warto rozważyć różne rozwiązania konstrukcyjne, ponieważ istnieją modele pistoletów, w których jest to bezpieczne oraz takie, w których nie zaleca się takiego rozwiązania.

Przypomnijmy, że komora nabojowa jest przedłużeniem lufy i umieszcza się w niej nabój przed strzałem. Przy ocenie bezpieczeństwa naboju w lufie ważne są inne elementy broni i ich stan podczas noszenia. Chodzi głownie o mechanizm uderzeniowy oraz mechanizm spustowy. Rozważmy kilka konstrukcji.

Noszenie naboju w lufie oznacza umieszczenie go w takiej komorze nabojowej
Noszenie naboju w lufie oznacza umieszczenie go w takiej komorze nabojowej

Mechanizm DAO (ang. Double Action Only) oznacza, że przez cały czas noszenia broni mechanizm uderzeniowy jest nienapięty. Dopiero w chwili ściągania języka spustowego mechanizm uderzeniowy napina się, a następnie zwalnia, uderzając w spłonkę naboju.

W takim przypadku noszenie naboju w lufie jest bezpieczne. Nie jest bowiem możliwe przypadkowe aktywowanie mechanizmu uderzeniowego. Ponadto, mechanizm spustowy stawia stosunkowo duży opór i przypadkowe ściągnięcie języka nie jest prawdopodobne.

Mechanizm SA (ang. Single Action) oznacza, że mechanizm uderzeniowy może być napięty przez cały czas podczas noszenia broni. Mechanizm spustowy służy wówczas jedynie do zwalniania mechanizmu uderzeniowego. W efekcie, język spustowy porusza się ze stosunkowo małym oporem. Takie rozwiązanie nie gwarantuje bezpieczeństwa w kontekście naboju noszonego w komorze nabojowej. Istnieją dwa rozwiązania tego problemu:

  • można stosować bezpiecznik nastawny, który trzeba odblokować przed oddaniem strzału – rozwiązanie utrudnia i spowalnia proces szybkiego strzelania,
  • można nosić broń z nienapiętym mechanizmem uderzeniowym – przed strzałem wymagane jest odciągnięcie kurka (lub ewentualne zapracowanie zamkiem), co jeszcze bardziej komplikuje strzelanie.

W praktyce, stosuje się bezpieczniki nastawne, ale mają one sporą grupę przeciwników, którzy uważają je za mało wygodne.

Pistolety SA/DA łączą dwa systemy działania mechanizmu spustowego. Przy pierwszym strzale mechanizm spustowy wykonuje da działania: napinanie i zwalnianie mechanizmu uderzeniowego (DA – ang. Double Action). Przy kolejnych strzałach automatyka broni napina mechanizm uderzeniowy i mechanizm spustowy realizuje tylko jedną czynność: zwalnianie mechanizmu uderzeniowego (SA – ang. Single Action).

Noszenie naboju w lufie w przypadku pistoletów SA/DA jest podobne jak w przypadku DAO.

Producenci współczesnych pistoletów bojowych i obronnych z założenia przystosowują broń do noszenia naboju w komorze nabojowej. Mechanizm uderzeniowy jest częściowo napinany przez automatykę broni, a częściowo przez mechanizm spustowy. To sprawia, że nie jest całkowicie napięty przez cały czas noszenia broni. Ponadto, język spustowy porusza się z takim oporem, żeby stanowiło to dodatkowe zabezpieczenie. Dodatkowo, w broni znajduje się bezpiecznik iglicy, który zapobiega przypadkowej aktywacji częściowo napiętego mechanizmu uderzeniowego. W niektórych konstrukcjach występuje oprócz tego bezpiecznik nastawny, a także inne bezpieczniki zewnętrzne (na przykład spustowy, chwytowy).

Noszenie naboju w lufie nie powinno więc budzić kontrowersji pod względem bezpieczeństwa. Trzeba przy tym pamiętać, że jest to warunek konieczny w przypadku szybkiego oddawania pierwszego strzału w sytuacji zaskoczenia.