Kabłąk

Kabłąk służy do ochrony języka spustowego, zapobiegając jego przypadkowemu naciśnięciu. Gdyby spust był odsłonięty, każde zahaczenie o ubranie, krawędź kabury, czy o palce chwytające broń, mogłoby skutkować nieplanowanym strzałem. Dlatego, kabłąk stanowi najbardziej podstawowe zabezpieczenie. Występuje we wszystkich rodzajach broni palnej: w pistoletach, rewolwerach, karabinach oraz strzelbach.

Kabłąk pistoletu P365
Pistolet P365 z widocznym kabłąkiem

W klasycznych konstrukcjach kabłąk jest częścią szkieletu pistoletu lub rewolweru. Jednak w przypadku broni modułowej szkielet umieszcza się wewnątrz obudowy, którą często nazywa się chwytem pistoletu. Wówczas, jest częścią owego chwytu.

Kabłąk wykonuje się go wtedy z takiego tworzywa, jak szkielet (lub chwyt) broni. Można więc spotkać kabłąki plastikowe, stalowe lub aluminiowe.

Jego szerokość powinna być nie mniejsza od szerokości języka spustowego. Często jest nieznacznie większa, żeby odpowiednio zasłaniać język.

Kabłąk przylega jednym końcem do korpusu pistoletu, a drugim do rękojeści. Miejsce jego styku z rękojeścią jest kluczowe dla optymalnego ułożenia dłoni strzelca na rękojeści. Trzeba sprostać dwom sprzecznym wymaganiom.

  • Jeśli punkt styku będzie zbyt nisko, dłoń strzelca będzie za bardzo odsunięta od osi lufy, co utrudni kontrolę podrzutu broni.
  • Natomiast, jeśli będzie zbyt wysoko, przestrzeń wewnątrz kabłąka okaże się zbyt mała, żeby wygodnie operować palcem wskazującym na spuście (szczególnie w grubych rękawicach).

Jako rozwiązanie tego problemu stosuje się tak zwane podcięcie. Cały kabłąk wykonuje się dość duży, ale w pobliżu rękojeści formuje się jego zakrzywienie ku górze,  nazywane podcięciem. Dzięki temu punkt styku z rękojeścią znajduje się odpowiednio wysoko i pozostałe palce dłoni (środkowy, serdeczny i mały) mogą chwytać rękojeść jak najbliżej osi lufy.

Kabłąk w swojej przedniej części może mieć dowolny kształt, jednak w praktyce stosuje się kształt pionowy lub skośny. Ten pierwszy jest lubiany przez strzelców, którzy stosują tak zwany „power grip”. Polega on na tym, że jeden palec (czasem nawet dwa) umieszcza się na przedniej powierzchni kabłąka. Ma to ułatwiać kontrolę podrzutu pistoletu.

Niekiedy, oprócz pionowego uformowania przedniej części kabłąka, umieszcza się w tym miejscu specjalnie fakturowaną powierzchnię, albo dodatkową wypustkę. Ma to ułatwić „power grip”, zapobiegając ześlizgiwaniu się palca.