Pistolet samopowtarzalny

Pistolet samopowtarzalny to taki, który za pomocą automatyki realizuje proces przeładowania broni po każdym strzale. Od strzelca wymaga się jedynie powtarzania czynności ściągania języka spustowego w celu oddawania kolejnych strzałów. Przeładowanie odbywa się z wykorzystaniem energii gazów prochowych.

Proces przeładowania składa się co najmniej z następujących zadań:

Jednak często, realizowane są też dodatkowe zadania:

Sig Sauer P365 - przykładowy pistolet samopowtarzalny przeznaczony do obrony
Sig Sauer P365 – przykładowy pistolet samopowtarzalny przeznaczony do obrony

Pistolet automatyczny to taki, który ma automatykę broni. Automatyka ta realizuje proces pełnego przeładowania pistoletu. W praktyce więc, pistolet automatyczny może być tym samym, co pistolet samopowtarzalny, albo tym samym co pistolet samoczynny (maszynowy).

 • Pistolet samoczynny (maszynowy) prowadzi ogień ciągły (wiele strzałów przy jednym ściągnięciu języka spustowego).
 • Pistolet samopowtarzalny prowadzi ogień pojedynczy (tylko jeden strzał przy jednym ściągnięciu języka spustowego).

Obydwa pistolety stanowią przykłady pistoletu automatycznego (wyposażonego w automatykę broni). Na dodatek, istnieje też pistolet samoczynno-samopowtarzalny, który pozwala na przełączanie pomiędzy dwoma trybami ognia.

Istnieje też częste nieporozumienie wynikające z błędnego tłumaczenia rodzajów broni z języka angielskiego. W języku angielskim bowiem pojęcie: pistolet automatyczny oznacza to samo, co w języku polskim pistolet samoczynny.

Do automatyki pistoletu można zaliczyć następujące mechanizmy:

 • zamek pistoletu zamontowany suwliwie do szkieletu broni,
 • mechanizm ryglowania lufy wraz z lufą i komorą nabojową,
 • urządzenie powrotne (często jest to po prostu sprężyna powrotna),
 • mechanizm uderzeniowy inicjujący strzał,
 • mechanizm spustowy, aktywujący i często również napinający mechanizm uderzeniowy,
 • bezpiecznik iglicy,
 • inne mechanizmy zabezpieczające,
 • magazynek ze sprężyną, podający kolejne naboje,
 • mechanizm wyrzutowy wyrzucający łuski z komory nabojowej przez okno wyrzutowe w zamku.

Pistolet półautomatyczny to taki, którego automatyka realizuje tylko część procesu przeładowania broni po każdym strzale. Na przykład, automatycznie wyrzuca łuskę z komory nabojowej, ale nowy nabój strzelec musi umieścić samodzielnie. W praktyce, nie stosuje się tego typu pistoletów. Istnieje pojęcie broni półautomatycznej, ale odnosi się ona do broni artyleryjskiej. Pojęcie pistoletu półautomatycznego jest więc określeniem czysto hipotetycznym.

Istnieje jednak kolejne nieporozumienie wynikające z błędnych tłumaczeń. Bowiem w języku angielskim pojęcie: pistolet półautomatyczny oznacza to samo, co w języku polskim: pistolet samopowtarzalny.