Broń pozbawiona cech użytkowych

Broń pozbawiona cech użytkowych musi spełniać dwa podstawowe warunki:

  • nie można za jej pomocą oddać strzału,
  • nie można przywrócić jej cech użytkowych za pomocą prostych narzędzi.

Można spotkać również określenia: broń dekoracyjna, albo: broń deko.

Broń pozbawiona cech użytkowych wymaga wielu zmian przeprowadzonych przez koncesjonowany podmiot
Broń deko wymaga wielu zmian przeprowadzonych przez koncesjonowany podmiot

Broń deko może kupić tylko osoba mająca ukończone 18 lat. Broń dekoracyjna nie wymaga pozwolenia na broń, ale wymaga rejestracji.

Po jej zakupie otrzymujemy dowód zakupu, a także certyfikat pozbawienia cech użytkowych wydany przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji (CLKP). Od chwili zakupu mamy 5 dni na zarejestrowanie broni w Wydziale Postępowań Administracyjnych (WPA) w Komendzie Wojewódzkiej Policji (KWP). Wybieramy KWP właściwe ze względu na nasze miejsce stałego pobytu. Do rejestracji potrzebujemy:

  • dowód zakupu broni,
  • certyfikat pozbawienia cech użytkowych,
  • dowód wpłaty w wysokości 82 zł,
  • dwa zdjęcia.

Warto upewnić się także, czy na zakupionej broni widnieje oznakowanie z numerem CLKP, poświadczające, że jest to broń deko. Bez takiego oznakowania rejestracja może okazać się niemożliwa.

Samodzielne pozbawianie broni cech użytkowych (nie mając koncesji na wytwarzanie broni) jest przestępstwem. Grozi za to od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności (jak za nielegalne wytwarzanie broni). Broń mogą modyfikować tylko podmioty mające odpowiednią koncesję.

Pistolety deko poddawane są szeregowi zabiegów opisanych szczegółowo w załączniku do Rozporządzenia wykonawczego komisji (UE) 2015/2403 z dnia 15 grudnia 2015 r. ustanawiającego wspólne wytyczne dotyczące norm i technik pozbawiania broni cech użytkowych w celu zagwarantowania, że broń pozbawiona cech użytkowych trwale nie nadaje się do użytku. W tabeli opisane zostały 23 zabiegi, wykonywane w miarę możliwości (na przykład w miarę istnienia opisywanych elementów w danej konstrukcji broni).

Podmiot wykonujący te prace, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie pozbawiania strzeleckiej broni palnej cech użytkowych, przekazuje istotne części broni do Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, a następnie nanosi oznakowania na zmodyfikowanej broni, poświadczające pozbawienie jej cech użytkowych.