Istotne części broni

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji wymienia następujące elementy jako istotne części broni:

Posiadanie którejkolwiek z istotnych części broni jest równoznaczne z posiadaniem broni i wymaga pozwolenia na broń. Również ich wytwarzanie i handel wymaga odpowiedniej koncesji. W przypadku dokupowania do posiadanej broni pojedynczego elementu, stanowiącego istotną części broni, musimy wykorzystać dodatkową promesę, dokładnie tak, jakbyśmy kupowali broń.

Istotne części broni oraz te nieistotne w pistolecie Sig Sauer P365
Rozłożony na części pistolet Sig Sauer P365 – istotne i nieistotne części broni

Szkielet broni

Klasyczne konstrukcje pistoletów mają szkielet stanowiący dolną część broni, razem z rękojeścią i kabłąkiem spustu. W jego górnej części znajdują się szyny, po których porusza się zamek pistoletu. W środkowej części umieszcza się mechanizm spustowy, a wewnątrz rękojeści jest miejsce na magazynek. Z zewnątrz rękojeści montuje się często okładki boczne i tylne w celu optymalizacji ergonomii chwytu pistoletu.

Nowe rozwiązania konstrukcyjne przewidują czasami modułową budowę pistoletu. Oznacza to, że szkielet broni jest małym, metalowym elementem. Stanowi on mocowanie dla mechanizmu spustowego, natomiast w jego górnej części znajdują się szyny. Jest umieszczany w dodatkowej obudowie, nazywanej często chwytem broni. Obudowa ta stanowi rękojeść, kabłąk i osłonę szkieletu. Trzeba przyznać, że zastosowanie budowy modułowej może budzić zdziwienie, który element jest rzeczywistym szkieletem w rozumieniu Ustawy. Szkieletem jest wówczas tylko wewnętrzny, mały element.

Lufa z komorą nabojową

Istotne części broni to również lufa z komorą nabojową. Jednak w Ustawie są one wymienione razem, jako jeden element. To znaczy, że oddzielnie nie stanowią już istotnych części broni. Na przykład w rewolwerze komory nabojowe (w liczbie mnogiej) mieszczą się w bębnie. Tymczasem lufa jest oddzielną częścią broni.

Zamek

Zamek zamyka komorę nabojową od tyłu. Dzięki temu podczas strzału ciśnienie gazów prochowych nie powoduje wystrzelenia łuski naboju w tył. We współczesnych pistoletach ważna jest jego duża masa, ponieważ siła jego bezwładności jest wykorzystywana do utrzymania komory nabojowej w zamknięciu dopóki pocisk nie opuści lufy. Dlatego zamek stanowi zwykle całą górną część pistoletu, będąc jednocześnie formą obudowy dla lufy, sprężyny powrotnej, mechanizmu uderzeniowego i niektórych bezpieczników wewnętrznych.

Bęben nabojowy

Bęben jest istotną częścią broni w rewolwerze. Znajdujące się w nim otwory stanowią komory nabojowe. Podczas oddawania strzałów mechanizm spustowy porusza bębnem w taki sposób, żeby kolejne komory nabojowe ustawiały się na wprost lufy.

Komora zamkowa

Komora zamkowa jest istotną częścią w broni długiej i stanowi odpowiednik szkieletu pistoletowego, łącząc większość elementów karabinu. W jej wnętrzu porusza się zamek.

Baskila

Baskila to odpowiednik szkieletu w strzelbach łamanych. Jej przełamanie otwiera dostęp do komory nabojowej i pozwala na wyjęcie łusek i umieszczenie nabojów. Tym samym, pełni również funkcję zamka oraz komory zamkowej.

Istotne części broni w pistolecie

W pistolecie istotne części broni to:

  • szkielet (niekiedy w formie wewnętrznego, małego elementu),
  • zamek,
  • lufa z komorą nabojową (jako jeden element).

Pozostałe części pistoletu, jak: chwyt (w przypadku budowy modułowej), rękojeść i ewentualne okładki, magazynek, mechanizmy wewnętrzne (spustowy, uderzeniowy, powrotny, wyrzutowy, bezpieczniki), czy przyrządy celownicze nie są istotnymi częściami. Oznacza to, że można je kupować, wytwarzać i handlować nimi bez pozwolenia na broń i bez odpowiedniej koncesji.

Istotne części broni w innych krajach

Co ciekawe, w Stanach Zjednoczonych jedynie szkielet jest istotną częścią pistoletu, a wszystkie pozostałe części stanowią akcesoria. Dzięki temu, mając sam szkielet, można zupełnie dowolnie konfigurować całą broń, wymieniając lufy, zamki, chwyty i magazynki.

W Polsce istotnymi częściami są również lufa (z komorą nabojową) i zamek. Dlatego, wymieniając te elementy, tracimy dodatkowe promesy z naszego pozwolenia na broń.