Bezpieczniki w pistolecie

Ogólnie, bezpieczniki w pistolecie dzielimy na:

  • bezpieczniki zewnętrzne,
  • bezpieczniki wewnętrzne.
Pistolet Colt M1911 wyposażony w 2 bezpieczniki zewnętrzne: nastawny i chwytowy
Pistolet Colt M1911 wyposażony w 2 bezpieczniki zewnętrzne: nastawny i chwytowy

Bezpieczniki zewnętrzne w pistolecie

Pierwszy rodzaj zabezpieczeń, bezpieczniki zewnętrzne, znajduje się na zewnątrz broni. Jego obsługa należy do strzelca (choć z niektórych z nich korzysta niemal bezwiednie). Najbardziej podstawowym bezpiecznikiem zewnętrznym jest bezpiecznik nastawny. Można go nazwać włącznikiem i wyłącznikiem broni. W pozycji zablokowanej nie będziemy w stanie oddać strzału.

Podobnie działa bezpiecznik chwytowy, umieszczony w tylnej części rękojeści, z tym że nie operujemy nim celowo. Po prostu chwytamy broń, a poprawne złapanie za rękojeść wywiera nacisk na ten bezpiecznik. Odblokowuje on broń, podobnie jak bezpiecznik nastawny.

Bezpiecznik spustowy. Innym, bardzo popularnym rozwiązaniem jest bezpiecznik w języku spustowym. Ma postać dodatkowej wypustki na języku spustowym. Nie jesteśmy w stanie przesunąć spustu, jeśli nie naciśniemy na ten bezpiecznik. Robimy to w pewnym sensie niechcący. Poprawne operowanie na języku spustowym powoduje wciśnięcie bezpiecznika spustowego. Ma to przeciwdziałać sytuacji, w której pistolet upadnie tak nieszczęśliwie, że siła bezwładności spowoduje przesunięcie języka spustowego. Jeśli siła działająca na spust wynikałaby z jego bezwładności, nie spowoduje to odblokowania bezpiecznika.

Bezpieczniki wewnętrzne

Bezpieczniki wewnętrzne mają za zadanie zapobiegnięcie sytuacji, w której bijnik (w mechanizmie uderzeniowym) ześlizgnie się niechcący ze zwalniacza i uderzy w spłonkę naboju. Mogłoby do tego dojść w wyniku silnego uderzenia w pistolet (na przykład podczas jego upadku z pewnej wysokości), albo w wyniku złamania części bijnika lub zwalniacza. Działanie bezpiecznika iglicy polega na tym, że przed iglicą bijnika ustawiona jest blokada, która usuwa się podczas pracy mechanizmu spustowego. Gdyby uderzenie bijnika było niezamierzone i nie wynikało ze ściągania języka spustowego, iglica uderzy, ale w bezpiecznik, a nie w spłonkę naboju. W efekcie, tylko pełne ściągnięcie języka spustowego zdejmie blokadę i pozwoli na skuteczną pracę mechanizmu uderzeniowego.

Bezpiecznika iglicy nie stosuje się w pistoletach ze spustem podwójnego działania. Tam iglica napina się dopiero podczas pracy spustu. Wcześniej nie jest napięta, a więc nawet pęknięcie bijnika lub jego zwalniacza nie doprowadzi do zadziałania mechanizmu uderzeniowego.

Nie stosuje się też bezpiecznika iglicy w pistoletach typowo wyczynowych, których i tak nie nosi się załadowanych i gotowych do strzału. Usunięcie tego bezpiecznika pozwala zmniejszyć opór stawiany przez mechanizm spustowy.

Które zabezpieczenia pistoletu są ważne?

Jakie zabezpieczenia powinien mieć pistolet bojowy lub obronny? Prawdopodobnie będzie wyposażony w mechanizm wstępnego napinania bijnika. Z tego powodu powinien mieć bezpiecznik iglicy. Bezpieczniki zewnętrzne nie są konieczne, jeśli opór stawiany przez spust będzie odpowiednio duży (typowy dla broni bojowej). W niektórych krajach istnieje obowiązek stosowania bezpiecznika nastawnego, ale nie w Polsce. Dość często można spotkać bezpiecznik spustowy, choć równie często spotyka się jego przeciwników. Z pewnością, przy wyborze broni warto sprawdzić, czy zwalnianie ewentualnych bezpieczników zewnętrznych nie odciąga niepotrzebnie naszej uwagi.