Pozwolenie na broń dla żołnierzy

Pozwolenie na broń dla żołnierzy jest obecnie łatwo dostępne w dwóch wariantach:

  • pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich,
  • pozwolenie na broń do celów ochrony osobistej lub do celów ochrony osób i mienia.

Żołnierze są zwolnieni z badań lekarskich, a ponadto z egzaminu na pozwolenie na broń, do której zostali przeszkoleni. Dzięki temu procedura w ich przypadku jest stosunkowo prosta i tania.

Pozwolenie na broń dla żołnierzy staje się jeszcze łatwiejsze
Pozwolenie na broń dla żołnierzy staje się jeszcze łatwiejsze

Procedura ubiegania się przez cywili o pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich obejmuje:

Z racji zwolnienia żołnierzy z egzaminu i badań, w ich przypadku procedura jest następująca:

  • zapisanie się do stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim,
  • zgłoszenie przełożonym zapisu do stowarzyszenia (żołnierze mają obowiązek zgłaszania członkostwa w stowarzyszeniach, dlatego ten punkt został wyszczególniony),
  • wniosek o pozwolenie na broń.

Postępowanie administracyjne będzie obejmowało również wywiad środowiskowy w miejscu stałego pobytu osoby wnioskującej o pozwolenie.

Trzeba jednak pamiętać, że pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich nie pozwala na jej noszenie (czyli przemieszczanie w stanie załadowanym). Broń podczas jej transportu musi być rozładowana. Jeśli taki stan rzeczy nie jest zadowalający, można ubiegać się o inne rodzaje pozwolenia na broń.

Jak wiadomo, do każdego celu posiadania broni są przypisane tak zwane „ważne przyczyny posiadania broni”. Jeśli je spełnimy, otrzymamy decyzję pozytywną. W przypadku pozwoleń na broń: do celów ochrony osobistej oraz do celów ochrony osób i mienia ważna przyczyna wymaga wykazania: stałego, realnego i ponadprzeciętnego zagrożenia życia, zdrowia lub mienia. Jak pisałem w artykule: Pozwolenie na broń do ochrony osobistej, wymaganie to jest uznaniowe i w praktyce urzędy odrzucają niemal wszystkie wnioski.

Tymczasem, zgodnie z Ustawą deregulacyjną żołnierze i inni funkcjonariusze służb mają dostępną nową „ważną przyczynę posiadania broni do celów ochrony osobistej oraz do celów ochrony osób i mienia”. Przyczyną tą może być deklaracja chęci wzmocnienia potencjału obronnego Rzeczypospolitej. Dzięki temu, funkcjonariusze mogą ubiegać się o pozwolenie do ochrony osobistej z taką samą łatwością, jak o pozwolenie do celów kolekcjonerskich. Dotyczy to również pozwolenia do ochrony osób i mienia.

Przepis istnieje od niedawna i nie utrwaliła się jeszcze praktyka administracyjna w tym zakresie. Nie wiadomo na przykład, na ile sztuk broni będzie domyślnie wydawane takie pozwolenie. Co ważne, nie wiadomo również, czy po odejściu na emeryturę urzędy nie będą odbierać pozwolenia. Z jednej strony, pozwolenie jest wydawane na czas nieokreślony. Z drugiej strony, urzędy mogą próbować interpretować zapis z ustawy, że po odejściu na emeryturę ustaje ważna przyczyna posiadania broni. Czas pokaże, jak ta sprawa będzie się rozwijać.

Jeśli jesteś osobą cywilną, zajrzyj do artykułu: Jak zdobyć pozwolenie na broń?