Statystyki broni w Polsce

Ile broni jest obecnie w Polsce? Ile osób ma pozwolenie na broń? Spróbujmy odpowiedzieć na te pytania, śledząc statystyki broni w Polsce. Pochodzą one z danych udostępnianych przez Komendę Stołeczną Policji: tutaj.

Ile osób ma pozwolenie na broń?

Tak naprawdę, wiemy tylko, ile zostało wydanych pozwoleń, a nie ile osób ma broń… Na czym polega różnica? Niektórzy mogą mieć więcej niż jedno pozwolenie. Dość popularną praktyką jest na przykład łączenie pozwolenia sportowego i kolekcjonerskiego. Spośród 323 983 pozwoleń szacuje się, że osób z pozwoleniem jest obecnie około 250 000.

Statystyki broni w Polsce - liczba pozwoleń na broń do poszczególnych celów na koniec danego roku
Liczba pozwoleń na broń do poszczególnych celów na koniec danego roku

Na powyższym wykresie pokazałem, jak w kolejnych latach zmienia się liczba pozwoleń na broń. Uwzględniłem podział na różne rodzaje pozwoleń.

 • Ogólna liczba pozwoleń rośnie z roku na rok i obecnie przekroczyła już 300 000. Na przestrzeni 10 lat nastąpił wzrost o ponad 100 000 pozwoleń.
 • Liczba pozwoleń do ochrony osobistej spada (z wyjątkiem ostatniego roku). Przed 2014 rokiem całkiem sporo osób miało takie pozwolenie. Osoby te sukcesywnie tracą pozwolenie ze względów zdrowotnych, w wyniku postępującego wieku, albo umierają. W to miejsce nie wydaje się kolejnych pozwoleń tego typu, stąd spadek. Warto tutaj zerknąć do artykułu: Pozwolenie na broń do ochrony osobistej.
 • Wyjątkiem jest ostatni rok, kiedy zmieniły się przepisy i osoby pracujące w służbach mundurowych mogą łatwo uzyskać takie pozwolenie. Opisałem to w artykule: Pozwolenie na broń dla żołnierzy.
 • Liczba pozwoleń do celów łowieckich nieznacznie rośnie z roku na rok.
 • Liczba pozwoleń do celów sportowych rośnie znacznie. Na przestrzeni 10 lat wzrosła niemal pięciokrotnie. Zachęcam do artykułu: Jak uzyskać pozwolenie na broń do celów sportowych?
 • Jeszcze szybciej rośnie liczba pozwoleń kolekcjonerskich. Jeszcze 10 lat temu pozwolenie tego typu niemal nie występowało, a obecnie przewyższa pozwolenie sportowe. Zapraszam też do artykułu: Pozwolenie sportowe czy kolekcjonerskie?
 • Niewielkie znaczenie statystyczne zaczyna też nabierać pozwolenie szkoleniowe.

Istnieją też inne rodzaje pozwoleń na broń, ale ich liczba w Polsce jest tak mała, że nie byłaby nawet widoczna na takich wykresach.

Ile pozwoleń przybywa każdego roku?

Jeśli porównamy sobie liczbę pozwoleń w kolejnych latach, nie otrzymamy liczby wydanych pozwoleń w danym roku. Dzieje się tak dlatego, że pozwolenia są również odbierane, a ponadto osoby z pozwoleniami umierają. Dlatego, poniżej przedstawiam kolejny wykres.

Liczba pozwoleń na broń do poszczególnych celów wydanych w danym roku
Liczba pozwoleń na broń do poszczególnych celów wydanych w danym roku

Na wykresie powyżej pokazałem, jak zmienia się w czasie liczba wydawanych pozwoleń. Jak widać, liczba ta zmieniała się w niewielkim zakresie, ale w dwóch ostatnich latach mamy olbrzymi wzrost. Obecnie, wydawanych jest około 40 000 pozwoleń rocznie. W 2023 roku zostało wydanych ponad dwukrotnie więcej pozwoleń, niż w roku 2021. Jest to efekt wojny w Ukrainie, po której wybuchu ludzie w Polsce zaczęli ubiegać się o pozwolenia na broń. Zachęcam do artykułu: Jak zdobyć pozwolenie na broń?

W 2023 roku widać również 6242 wydane pozwolenia do celów ochrony osobistej. Jak wspominałem, zostały one wydane głównie osobom pracującym w służbach mundurowych.

Statystyki broni w Polsce

Procentowy udział pozwoleń na broń do poszczególnych celów w danym roku

Warto też zobaczyć, jak zmienia się procentowy udział poszczególnych rodzajów pozwoleń na broń.

 • Statystyki broni w Polsce pokazują, że pozwolenia do ochrony osobistej stopniowo tracą na znaczeniu, o czym mówiłem wcześniej.
 • Zmniejsza się też udział pozwoleń łowieckich. Co prawda, ich bezwzględna liczba nieznacznie rośnie, ale innych rodzajów pozwoleń przybywa znacznie szybciej. Obecnie, stanowią one już tylko 42% spośród wszystkich pozwoleń.
 • Na znaczeniu zyskują natomiast pozwolenia sportowe i kolekcjonerskie. Łącznie obejmują one już niemal połowę wszystkich pozwoleń.
 • Widoczne czarne paski na górze przedstawionych słupków odpowiadają pozwoleniom szkoleniowym. Zajmują one jednak poniżej 1% wszystkich pozwoleń.

Ile broni jest w Polsce?

Liczba sztuk broni zarejestrowanej na pozwolenie na broń do poszczególnych celów na koniec danego roku
Liczba sztuk broni zarejestrowanej na pozwolenie na broń do poszczególnych celów na koniec danego roku

Oczywiście, na większość pozwoleń można kupić więcej niż jedną sztukę broni. Dlatego, statystyki broni w Polsce pokazują, że broni jest więcej niż pozwoleń. Na wykresie powyżej pokazałem, jak rozdziela się to na poszczególne pozwolenia.

Całkowita liczba sztuk broni zarejestrowanej na koniec 2023 roku wynosi: 843 755.

Kto ma najwięcej broni?

Średnia liczba sztuk broni zarejestrowanej na pozwolenie do poszczególnych celów w danym roku
Średnia liczba sztuk broni zarejestrowanej na pozwolenie do poszczególnych celów w danym roku

Możemy jeszcze prześledzić, ile broni przypada średnio na poszczególne rodzaje pozwoleń.

 • Wartość 1,1 dla pozwolenia do ochrony osobistej oznacza, że większość osób tutaj jedną sztukę, ale nieliczni mają dwie.
 • Pozwolenia: łowieckie oraz sportowe nie zmieniają się pod tym względem znacząco na przestrzeni lat.
 • Co ciekawe, z roku na rok zmniejsza się średnia liczba sztuk broni rejestrowanych na pozwolenie kolekcjonerskie. Inaczej mówiąc, kolekcje broni są coraz mniej liczne.
 • Nie powinien natomiast dziwić fakt, że dominuje w tej kategorii pozwolenie szkoleniowe. Jeśli ktoś prowadzi szkolenia dla grupy uczestników, musi mieć tej broni odpowiednio więcej. Obecnie, jest to średnio 8 sztuk.

Statystyki broni w Polsce i w innych krajach

Często podawaną statystyką jest liczba sztuk broni cywilnej przypadająca na 100 obywateli danego kraju. W Polsce wynosi ona około 2,2. To niewiele, szczególnie na tle innych krajów.

Średnia wartość tej statystyki w krajach europejskich wynosi 7.

Kilka przykładów z innych krajów:

 • Norwegia: 29 sztuk broni cywilnej na 100 mieszkańców,
 • Niemcy: 19 sztuk,
 • Austria: 30 sztuki,
 • Finlandia: 32 sztuk,
 • Serbia: 39 sztuk,
 • USA: 120 sztuk (średnio, na jedną osobę przypada więcej niż 1 sztuka broni cywilnej).

W praktyce, nie jest to doskonała statystyka. W niektórych krajach wliczana jest do niej broń ASG, która u nas traktowana jest jako zabawka i nie wymaga pozwolenia.

Ponadto, w Polsce jest sporo broni czarnoptochowej, która również nie wymaga pozwolenia i nie podlega rejestracji. Szacuje się, że w naszym kraju jest około 300 000 sztuk takiej broni.

Moim zdaniem, ciekawszą statystyką jest odpowiedź na pytanie, co który obywatel ma broń. Szacujemy liczbę posiadaczy pozwoleń na 250 000 (pisałem o tym na początku artykułu). To oznacza, że około 6,6 promila naszego społeczeństwa ma pozwolenie na broń (czyli 0,6%).

Ile osób nosi broń? Upoważnieni są do tego posiadacze pozwolenia do ochrony osobistej i pozwolenia sportowego (innych pozwoleń nie liczę, bo albo nie zezwalają one na noszenie, albo ich występowanie jest nieistotne statystycznie). Mamy więc około 35 000 osób z pozwoleniem do ochrony osobistej i około 70 000 z pozwoleniem sportowym. Zakładając, że z pierwszym pozwoleniem każdy nosi broń (po to je ma), z drugim rodzajem tylko 30% osób. Otrzymujemy 56 000 osób w Polsce, co stanowi około 1,4 promila naszego społeczeństwa (czyli 0,14%).

Czy to dużo? Nie, zdecydowanie za mało.