Statystyki przestępczości

W danych publikowanych przez policję (tutaj) mamy między innymi statystyki przestępczości. Znajdziemy tam choćby informacje o przestępstwach z użyciem broni palnej oraz bez jej użycia. Przestępstwa są podzielone między innymi na: zabójstwa, uszczerbek na zdrowiu i rozboje.

W tym artykule zestawimy sobie te statystyki z liczbą sztuk broni w Polsce i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy zachodzi korelacja (czyli powiązanie) pomiędzy tymi zjawiskami.

Statystyki przestępczości z użyciem broni palnej

Statystyki przestępczości z użyciem broni palnej
Statystyki przestępczości z użyciem broni palnej

Niestety, dostępne są jedynie statystyki do roku 2021. W miarę publikacji przez policję informacji za kolejne lata, będę aktualizował ten artykuł.

Na powyższym wykresie przedstawiam przestępstwa w postaci: zabójstw, uszczerbków na zdrowiu oraz przestępstwa rozbójnicze. Jak widać, ich liczba sukcesywnie maleje z roku na rok i to w imponującym tempie. Na przestrzeni 20 lat liczba przestępstw z użyciem broni palnej zmalała ponad dziewięciokrotnie!

Największy udział wśród przestępstw z bronią palną mają rozboje. Są to wszelkiego rodzaju napady i wymuszenia.

Co może na pierwszy rzut oka dziwić, większy udział w przestępstwach mają zabójstwa niż uszczerbek na zdrowiu. To pokazuje śmiercionośność narzędzia, jakim jest broń palna. Większość przypadków jej użycia przeciwko drugiemu człowiekowi prowadzi do zgonu.

Statystyki przestępczości ogółem

Statystyki przestępczości ogółem
Statystyki przestępczości ogółem

Na powyższym wykresie pokazałem statystyki przestępczości ogółem: dla przestępstw popełnianych z użyciem broni palnej oraz bez niej. Jak widać, w latach 2002-2015 widzimy wyraźny spadek przestępczości, natomiast później sytuacja się stabilizuje na poziomie około 2000 przestępstw rocznie.

W tym przypadku również dominują przestępstwa o charakterze rozbójniczym. Jednak proporcja między uszczerbkiem na zdrowiu i zabójstwem wskazuje na mniejszą liczbę zabójstw.

Zestawienie z liczbą sztuk broni palnej w Polsce

Zestawienie liczby przestępstw z użyciem broni palnej z liczbą sztuk broni w Polsce

Myślę, że najważniejsze wnioski możemy wysnuć z wykresu powyżej. Czerwona linia odpowiada liczbie przestępstw popełnianych przy użyciu broni palnej. Są to te same wartości, które pokazałem na wykresie słupkowym na początku artykułu, ale tutaj przedstawione łącznie dla: zabójstw, uszczerbków na zdrowiu i rozbojów. Na ten wykres naniosłem dodatkowo liczbę sztuk broni zarejestrowaną w Polsce (zachęcam do artykułu o statystykach broni). Liczbę sztuk broni zaznaczyłem kolorem niebieskim. Niestety, informacje o liczbie broni mamy dopiero od 2014 roku, dlatego ta część wykresu jest widoczna tylko od 2014 roku.

Co jednak ważne, liczba sztuk broni rośnie, podczas gdy liczba przestępstw z użyciem broni maleje. Czy istnieje bezpośrednie powiązanie pomiędzy tymi dwiema wielkościami? Prawdopodobnie nie ma tutaj powiązania typu: przyczyna-skutek. Chciałbym jednak wyraźnie podkreślić, że nie da się obronić tezy, jakoby zwiększenie liczby broni miało powodować wzrost przestępczości. Mamy „twarde dane”, w dodatku zebrane na naszym podwórku, a nie w innych krajach. Dlatego, jestem spokojny o systematyczny wzrost zainteresowania strzelectwem w Polsce. Prawdopodobnie nie nastąpi z tego powodu żadna apokalipsa…

Zestawienie liczby przestępstw ogółem z liczbą sztuk broni w Polsce

Przedstawiam również podobne zestawienie, ale dla liczby przestępstw ogółem, nie tylko tych z użyciem broni palnej. Mamy podobną sytuację, jak na wcześniejszym wykresie. Czy to broń palna w rękach cywili zniechęca przestępców do rozbojów i zabójstw? Być może, ale prezentowane dane nie pozwalają na wyciąganie tak jednoznacznych wniosków. Pewne jest jednak, że wzrost liczby broni w Polsce nie prowadzi do zwiększenia przestępczości. „Brata oszukasz, sąsiada oszukasz, ale statystyki nie oszukasz”, czy jak to szło… 😉