Prawo a broni

Prawo o broni jest bardzo rozległym zagadnieniem. Obejmuje szereg aktów prawnych, procedury urzędów, a nawet przepisy Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego i regulaminy klubów sportowych.

Prawo o broni może nas zaskoczyć
Prawo o broni może nas zaskoczyć

Wśród aktów prawnych warto wymienić co najmniej następujące:

Ustawa o broni i amunicji dotyczy praktycznie wszystkich sfer prawnych dotyczących broni i strzelectwa. Przytoczone fragmenty Kodeksu karnego, Kodeksu cywilnego i Kodeksu wykroczeń dotyczą natomiast kar związanych z brakiem pozwolenia lub koncesji na broń, a także możliwości obrony koniecznej, między innymi z wykorzystaniem broni palnej. Przytoczone rozporządzenia uściślają kwestie dotyczące przechowywania i noszenia broni oraz zasady organizacji strzelnic.

Niezależnie od obowiązujących powszechnie przepisów, istnieją także procedury wewnętrzne poszczególnych urzędów. Chociaż dotyczą one samych urzędów, jednak mają one realny wpływ na działania prowadzone wobec strzelców.

Podstawowym rodzajem urzędu są Wydziały Postępowań Administracyjnych (WPA) należące do Komend Wojewódzkich Policji. To tam załatwia się większość spraw związanych z bronią.

Ustawa o broni i amunicji powołuje się też na właściwy związek sportowy, którym jest Polski Związek Strzelectwa Sportowego (PZSS). Jego regulaminy są ważne na przykład dla strzelców mających pozwolenie na broń do celów sportowych, a także do celów szkoleniowych.