Przechwytywacze na strzelnicy

Warto, żeby każdy strzelec był świadom problemów konstrukcyjnych na strzelnicy. Za celem rozpościera się kulochwyt. Jeśli nawet nie trafimy w cel, mamy spory margines błędu, gdzie pocisk leci w bezpiecznym kierunku. Jednak kulochwyt ma ograniczoną wysokość. Co się stanie, jeśli strzelimy za wysoko? Do tego służą przechwytywacze na strzelnicy, ale zacznijmy od początku.

W najprostszym przypadku (i najgorszym zarazem) pocisk przeleci ponad kulochwytem i wydostanie się ze strzelnicy. A dalej? Może być naprawdę źle… Na strzelnicach stosuje się dwa sposoby, żeby temu zapobiec. Pierwsze z nich to odpowiednio duża, ogrodzona i zabezpieczona przestrzeń za kulochwytem. Tam pociski nikomu nie wyrządza szkody. Rozwiązanie wymaga dużo miejsca.

Drugie rozwiązanie to tak zwane przechwytywacze. Nad osią strzelecką wiszą przesłony (nazwijmy je małymi, wiszącymi kulochwytami), w które trafi nasz pocisk, jeśli poleci pod zbyt dużym kątem. Kształt i rozmieszczenie przechwytywaczy są tak dobrane, żeby zatrzymać pociski skierowane pod różnymi kątami. Oczywiście, jeśli wystrzelimy niemal pionowo w górę, ominiemy wszystkie osłony, ale tego raczej nie da się zrobić niechcący.

Ustawienie przechwytywaczy jest skuteczne tylko podczas strzelania z określonej wysokości. Jeśli strzelec położy się na ziemi, mogą wystąpić luki w przechwytywaczach. Podobnie może się zdarzyć w przypadku dzieci, osób niskiego wzrostu lub osób poruszających się na wózkach. Między innymi dlatego trzeba czytać regulamin strzelnicy. Powinniśmy tam znaleźć minimalną i maksymalną wysokość, na której trzeba trzymać broń podczas strzelania.

Przechwytywacze na strzelnicy – przykład

Na poniższych rysunkach pokazano zasadę działania przechwytywaczy.

Przechwytywacze na strzelnicy - poprawne wykorzystanie
Przechwytywacze na strzelnicy – poprawne wykorzystanie

Na powyższym rysunku strzelec znajduje się na właściwej wysokość i niezależnie od kąta jego strzelania żaden pocisk nie wydostaje się ze strzelnicy, ponieważ trafia w poszczególne przechwytywacze.

Przechwytywacze na strzelnicy - błędne wykorzystanie
Przechwytywacze – błędne wykorzystanie

W drugim przypadku pojawia się dodatkowy strzelec, który oddaje strzał z innego poziomu. Przechwytywacze nie zostały zaprojektowane do strzelania z takiej wysokości, dlatego pocisk omija je i wydostaje się ze strzelnicy. Jest to bardzo niebezpieczne zjawisko!

Zadaszenie strzelnicy

Czy strzelnica zamknięta (zadaszona) oznacza, że żaden pocisk nie przedostanie się, przelatując nad kulochwytem? Zdecydowanie nie! Zwykły dach nie zatrzyma większości pocisków. Z punktu widzenia bezpieczeństwa, równie dobrze mogłoby go nie być. Dlatego przechwytywacze montuje się również na strzelnicach zamkniętych.

W przypadku strzelnicy krytej zabezpieczeniem mógłby być gruby, betonowy strop. Jego grubość powinna być dostosowana do rodzaju broni i amunicji, z której można strzelać w danym obiekcie. W niektórych przypadkach byłby to niemal bunkier, dlatego zdecydowanie bardziej opłacalnym rozwiązaniem są przechwytywacze na strzelnicy.