Słuchawki na strzelnicę

Ochronniki słuchu na strzelnicę są elementem obowiązkowym. Bez nich słuch człowieka może ulec uszkodzeniu. W tym artykule porównamy różne rodzaje słuchawek, ich skuteczność i dodatkowe funkcje. Zastanowimy się, jak wybrać słuchawki na strzelnicę.

Słuchawki na strzelnice są obowiązkowym elementem.
Słuchawki na strzelnice są obowiązkowym elementem.

Warto porównać dźwięk wystrzału do innych głośnych urządzeń oraz do bezpiecznych wartości natężenia dźwięku. Jak wiadomo, jednostką wykorzystywaną do takich porównań jest decybel (oznaczenie: db).

  • Próg bólu wynosi około 120 db.
  • Uszkodzenia słuchu mogą wystąpić już przy 85 db.
  • Piła łańcuchowa emituje dźwięk o natężeniu około 100 db, co jest już hałasem niebezpiecznym.
  • Startujący samolot przekracza nie tylko bezpieczną granicę natężenia dźwięku, ale też próg bólu, emitując około 140 db.
  • Wystrzał naboju 9×19 mm Parabellum ma około 160 db. W niektórych przypadkach dźwięk strzału może osiągać 170 db.

Trzeba dodać, że na szkodliwość hałasu ma wpływ nie tylko maksymalne natężenie dźwięku, ale też czas jego trwania. Pod tym względem huk wystrzału jest mniej szkodliwy, ponieważ jest krótki. Dzięki takiemu charakterowi strzałów przebywanie w pobliżu strzelnicy (nie na osi strzeleckiej, ale w pewnej odległości od strzałów, gdzie dźwięk jest trochę wytłumiony) nie wiąże się z przekroczeniem norm dopuszczalnych dla zdrowia.

Jednak na samej osi strzeleckiej ochrona słuchu jest konieczna. Można wykorzystać stopery douszne, albo słuchawki (nauszne). Jedne i drugie mają swoje wady i zalety.

Słuchawki na strzelnicę można oceniać i porównywać pod względem poziomu tłumienia. Jest to liczba decybeli, o jakie zostanie obniżony poziom hałasu. Najsłabsze ochronniki słuchu będą charakteryzowały się poziomem tłumienia około 25 db (lub nawet mniej). Najlepsze słuchawki na strzelnicę mogą pochwalić się poziomem tłumienia wynoszącym około 35 db (lub więcej).

W przypadku hałasu o natężeniu 160 db słuchawki o poziomie tłumienia 30 db zmniejszą hałas do poziomu 130 db. To wciąż dużo. Dlatego, nawet z słuchawkami na uszach wystrzał z broni może być odczuwany przez strzelca jako nieprzyjemny, na szczęście krótkotrwały.

Niektórzy stosują podwójną ochronę, umieszczając w uszach stopery, a na wierzch zakładając słuchawki. Takie rozwiązanie gwarantuje znacznie lepszy komfort strzelania, ale utrudnia prowadzenie rozmowy, na przykład z instruktorem na strzelnicy.

Wkładki douszne nie ciążą na głowie, co daje większą swobodę ruchów. Dla wielu osób jest to ważne. Masa słuchawek może wynosić od 300 do 800 g. Może to być postrzegane jako niewygodne obciążenie. Tymczasem, stopery douszne mają pomijalną masę. Niektóre osoby jednak nie lubią mieć uczucia, w którym jakiś przedmiot znajduje się w uchu.

Trzeba podkreślić, że stopery do uszu zapewniają mniejszą ochronę słuchu, niż słuchawki. Hałas przedostaje się do naszego ucha nie tylko przez kanał uszny, ale również poprzez kości wokół małżowiny ucha. Ochronniki nauszne zakrywają również owe kości, tymczasem stopery pozostawiają je odsłonięte.

Opisywane powyżej słuchawki na strzelnicę charakteryzują się pasywną zasadą działania. Osłaniają one słuch, izolując częściowo fale dźwiękowe. Ważnym problemem jest wówczas utrudnienie odbierania innych dźwięków, na przykład rozmowy. W tym celu powstały tak zwane słuchawki aktywne na strzelnicę.

Słuchawki aktywne działają identycznie jak pasywne, ale dodatkowo mają system nagłośnienia. Mikrofony zbierają dźwięk z otoczenia, a specjalny przetwornik modyfikuje jego właściwości. Wewnątrz słuchawek znajdują się głośniki, podobnie jak w słuchawkach muzycznych. Bardzo istotną rolę pełni przetwornik dźwięku. Musi on wycinać dźwięki o większym natężeniu, zapobiegając ich przedostawaniu się do naszych uszu. Istotna jest szybkość działania tego systemu. Zbyt powolne działanie nie tylko przeniesie głośniejszy dźwięk do wnętrza słuchawek, ale również wyciszy ciche dźwięki następujące po wystrzale. Wówczas, rozmowa będzie wciąż wyraźnie trudniejsza. W najlepszych rozwiązaniach ten problem nie tylko nie występuje, ale ponadto ciche dźwięki są przetwarzane w taki sposób, żeby były jak najlepiej odbierane przez ludzki słuch. W takich słuchawkach można słyszeć nawet ciche rozmowy prowadzone w znacznej odległości od nas.

Większość słuchawek aktywnych ma regulację głośności, co ułatwia dostosowanie pracy urządzenia do warunków panujących na strzelnicy. Aktywne słuchawki na strzelnicę są zasilane przez wymienne baterie lub przez akumulatorki. Po ich wyczerpaniu działają jak zwykłe słuchawki pasywne.

Niektórzy zwracają uwagę, że w strzelectwie obronnym, w sytuacji zagrożenia nie ma możliwości założenia ochronników słuchu. Sugerują, żeby chociaż raz do roku oddać kilka strzałów bez ochronników, żeby przyzwyczaić się psychicznie do takiego huku. W sytuacji krytycznej, nie zostaniemy wówczas ogłuszeni przez naszą własną broń. Jakkolwiek jest to kontrowersyjne podejście z punktu widzenia wszechobecnej dbałości o bezpieczeństwo i higienę pracy, nie można odmówić logiki takiemu rozumowaniu.

Przed wyborem warto rozważyć, w jakich warunkach planujemy strzelać. Znaczenie mają następujące elementy:

  • amunicja, z jakiej strzelamy sami lub inni strzelcy dookoła,
  • liczba stanowisk strzeleckich w pobliżu,
  • przestrzeń otwarta lub zamknięta.

Na wielu strzelnicach znajduje się kilka stanowisk strzeleckich obok siebie. Nawet jeśli my strzelamy ze słabszej amunicji, obok nas mogą znajdować się strzelcy używający mocnej amunicji rewolwerowej, karabinowej, albo strzelający z broni gładkolufowej…

W przestrzeni otwartej dźwięk strzałów rozchodzi się i jeśli nawet powraca, to wyraźnie osłabiony. W niewielkim, zamkniętym pomieszczeniu dźwięk odbija się od ścian i powraca, zwiększając odczucie huku.

Rozważając amunicję i jej hałaśliwość, warto zastanowić się nie tylko nad naszymi planami strzeleckimi na najbliższy trening, ale również nad tym z czego mogą strzelać inni użytkownicy osi strzeleckiej.

Idąc na małą, zamkniętą strzelnicę, gdzie znajduje się wiele stanowisk strzeleckich i nie ma ograniczeń dotyczących amunicji, warto mieć słuchawki o możliwie najwyższym poziomie tłumienia, a pod nimi być może również stopery w uszach. Idąc na kameralną, otwartą strzelnicę, gdzie będziemy jedynymi strzelcami, być może wystarczą nam same stopery.

Pamiętajmy też, że na większości strzelnic możemy skorzystać z słuchawek klubowych. Nie trzeba więc kupować własnych ochronników już przed pierwszą wizytą na strzelnicy.